Prijava
Začni zdaj

Pogoji in določila

Zadnja posodobitev: 30. marec 2017

Uvod

Navedeni pogoji in določila (“pogoji”) so pravni sporazum med (“vi”, “vami”, “vaše”, “vas”) in SumUp Payments Limited (“SumUp”, “mi”, “nami”, “naše” ali “nas”), ki ureja vašo uporabo obdelave plačil in drugih storitev, naše mobilne aplikacije (“aplikacija” ali “programska oprema”) ter katere koli različice naših naprav za plačevanje s karticami (“terminal”) (skupaj, “storitve”).

SumUp je avtorizirana plačilna institucija, avtorizirana s strani Financial Conduct Authority, in je podjetje z omejeno odgovornostjo (company with limited liability incorporated) s sedežem v Angliji in Walesu, matična številka 07836562, poslovni naslov 32 - 34 Great Marlborough St, London W1F 7JB, ZK.

Ta pogodba je razdeljena na tri dele: V prvem delu so opisani vsi pogoji, ki upravljajo uporabo storitev. V drugem delu so opisani vsi pogoji, ki upravljajo zlasti obdelavo plačil kot del te storitve. Tretji del vsebuje dodatne pravne pogoje, ki določajo pravno razmerje med vami in nami.

Da boste lahko uporabljali naše storitve, morate v celoti sprejeti te pogoje skupaj z našo politiko zasebnosti (“Privacy Policy”). S sprejemanjem teh pogojev potrjujete, da ste prebrali, razumeli in sprejeli našo Politiko zasebnosti.

PRVI DEL – storitve

1. Splošno

1.1. Naše storitve vam omogočajo sprejemanje transakcij s plačilnimi karticami (“transakcija”) vaših strank (“imetnik kartice”) z uporabo združljivih mobilnih naprav, naše aplikacije in terminala (ki ni potreben za ročno vnašanje transakcij). Na spletni strani objavljamo posodobljen seznam vseh združljivih mobilnih naprav in sprejete plačilne kartice.

1.2. Storitve lahko uporabljate prek terminala, ki ga omogočimo mi, ali z ročnim vnosom podatkov o plačilni kartici. Ko sprejmete transakcije z uporabo enega od naših terminalov, bo terminal uporabljen za obdelavo in avtorizacijo transakcij med plačilno kartico in našimi strežniki.

1.3 Lahko vam omogočimo tudi plačilo, kjer prisotnost kartice ni potrebna, in ki omogoča sprejemanje e-commerce plačil (spletnih plačil) prek aplikacije tretjega ponudnika (»partnerska aplikacija«), npr. prek mobilnih aplikacij ali spletne strani, ki vam jih omogoči partner (»partner«) v ločenem poslovnem razmerju, sklenjenem med vami in partnerjem. Če sprejemate samo e-commerce plačila, določbe te pogodbe v zvezi s čitalnikom kartic (Card Reader) in postopki v povezavi s predložitvijo kartice plačnika za vas ne veljajo.

Pristojni smo samo za plačilne storitve, ki so del partnerske aplikacije. Ne odgovarjamo za delovanje partnerske aplikacije ali kakršne koli storitve, ki jih partner omogoča vam ali imetnikom kartic.

Če je tako dogovorjeno med vami in partnerjem, lahko spremenimo provizije, ki ne krijejo le naših provizij za transakcije, temveč vključujejo tudi obračun v imenu partnerja, tako da lahko zbiramo sredstva, ki jih dolgujete partnerju, na podlagi ločenega poslovnega sporazuma, ki ste ga sklenili s partnerjem (»partnersko zaračunavanje«).

1.4. Vsa sredstva vaših transakcij sprejemamo mi, ko pa bomo prejeli plačila (»izplačilo«), vam bomo izplačali vse dolgovane zneske. Pri vsakem posameznem izplačilu bomo odšteli ustrezno provizijo (»provizija«). Če izberete načrt izplačil (»načrt«), plačate vse provizije na podlagi izbranega načrta. Naše trenutne provizije in načrti so navedeni na naši spletni strani.

1.4.1. S sprejetjem teh pogojev soglašate in zahtevate, da vam zaračunavamo združene zneske za različne kartične produkte po določenem provizijskem načrtu.

1.4.2. Omogočili vam bomo dostop do trenutnih bančnih izpiskov. S sprejetjem teh pogojev zahtevate in soglašate, da zbiramo podatke o proviziji po znamki, aplikaciji, kategorijah plačilnih instrumentov in tečajih, ki veljajo za transakcije, kot je ustrezno, in da vam dostop do teh podatkov omogočimo periodično, vsaj enkrat mesečno, na način, ki vam omogoča shranjevanje podatkov in njihovo razmnoževanje v nespremenjeni obliki.

1.5. Naše naloge pod temi pogoji so omejene na omogočanje računa in storitev. Uporabili bomo vsa razumna sredstva, da vam omogočimo storitve štiriindvajset (24) ur na dan, sedem (7) dni v tednu, celo leto. Vendar pa lahko po razumni lastni presoji onemogočimo storitve ali omejimo njihovo trajanje za potrebe vzdrževanja ali pa, če je to zakonsko zahtevano, če ne upoštevate materialnih obveznosti skladno s temi pogoji, ali če obstaja razumen sum pranja denarja ali financiranja terorizma.

1.6. Na voljo vam bo zgodovina transakcij in nadaljnja analitika, če bo to potrebno.

1.7. Brez predhodnega obvestila lahko posodobimo ali spremenimo storitve. Spremembe začnejo veljati nemudoma.

1.8. Pridržujemo si pravico da pooblastimo tretjega ponudnika, da za nas izpolni nekatere ali vse obveznosti, določene v teh pogojih.

2. Račun SumUp

2.1. Za uporabo storitev SumUp se morate registrirati in prijaviti v račun SumUp (“račun”). Potrjujete, da so vse informacije, ki nam jih posredujete o sebi in/ali vašem podjetju, veljavni v času vnosa. Po uspešni prijavi boste na svoj primarni, registrirani e-poštni naslov prejeli potrditveni e-mail. Odprete lahko samo en (1) račun, razen če izrecno odobrimo odpiranje dodatnih ali podrejenih računov. Zagotoviti morate, da so informacije, ki se beležijo na vašem računu, vedno točne in ažurne.

2.2. Izbrati morate razumno opisno identifikacijsko ime, ki – če je drugačno od imena vašega podjetja – jasno identificira vas ali vaše podjetje, in navesti pravilno telefonsko številko za stik. Identifikacijsko ime in številka za stik sta lahko prikazani na izpisku kreditne ali debetne kartice imetnika kartice.

2.3. Ko se registrirate in prijavite v vaš račun in sprejmete pogoje, lahko izvedemo preverjanje vaše kreditne sposobnosti. Od vas lahko zahtevamo, da nam posredujete dodatno dokumentacijo, da lahko izvedemo vsa potrebna preverjanja skladno z veljavno zakonodajo o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ter predpisi, ki smo jih določili sami, po lastni presoji. Te podatke bomo shranili in izvedli bomo dodatna preverjanja, vi pa ste nam dolžni pri tem pomagati v za to potrebnem obsegu.

2.4. Odločitev o tem, ali je bila vaša identiteta pravilno potrjena skladno s točko 2.3, je izključno naša. Dokler vas uspešno identificiramo in preverimo, ti pogoji predstavljajo predhodno pogodbo, ki je za vas popolnoma zavezujoča. Pridržujemo si pravico do prekinitve ali do tega, da vam ne začnemo ponujati storitev pod temi pogoji, kadar koli v tem času.

2.5. Vaš račun bo registriran na enem od naših strežnikov. Znesek, enak znesku, ki vam ga dolgujemo, bomo hranili ločeno od naših lastnih sredstev, vendar skupaj z zneski, ki jih hranimo v imenu drugih računov, na ločenem bančnem računu, skladno z našimi zakonskimi obveznostmi.

2.6. Če na vašem SumUp računu dve (2) leti ni bilo aktivnosti, imamo pravico, da na vaš registriran e-naslov pošljemo določeno obvestilo. V primeru, da nanj ne odgovorite v roku tridesetih (30) dni in poveste, da želite obdržati vaš račun, ga bomo samodejno zaprli. Vaša sredstva bodo obravnavana skladno z veljavnimi zakoni in, če je dovoljeno, dodeljena podjetju SumUp.

3. Omejitve uporabe storitev

3.1. Za uporabo naših storitev potrebujete združljivo mobilno napravo in storitev za omogočanje internetne povezave, ki vam jo ponuja tretji ponudnik. Takšni tretji ponudniki vam lahko zaračunajo za uporabo mobilne naprave in/ali internetne povezave za dostop do storitev. Za plačilo tovrstnih stroškov ste odgovorni sami.

3.2. S strinjanjem s temi pogoji potrjujete, da ste fizična ali pravna oseba, ki deluje izključno v lastne komercialne ali profesionalne namene, in da imate v trenutku podpisa teh pogojev dovoljenje za poslovanje v eni ali več državah, ki jih podpiramo (“teritoriji”). Seznam teritorijev objavljamo in občasno posodabljamo na naši spletni strani. Če ste fizična oseba, morate biti za uporabo naših storitev stari osemnajst (18) let ali več. Od vas lahko kadar koli zahtevamo, da nam posredujete dokaz o vaši starosti.

3.3. S sprejetjem teh pogojev se tudi strinjate s pravili mreže (“pravila mreže”), ki jih določijo kreditne ustanove, vključno z, vendar ne omejeno na Visa, Mastercard in American Express (skupaj, “kartične sheme”). Pravila mreže lahko zahtevajo, da nekateri naši trgovci glede na količino transakcij sklenejo dodatno pogodbo z eno od naših partnerskih bank ali katero od kartičnih shem. Če vas bo to zadevalo, vas bomo o tem obvestili, in vam v takem primeru ponudili ločeno pogodbo. V primeru navzkrižja med temi pogoji in prevzemno pogodbo prevladajo pogoji prevzemne pogodbe za namene reševanja tega navzkrižja.

3.4. Brez izrecne predhodne avtorizacije z naše strani nimate pravice do sprejemanja transakcij v zvezi z blagom in/ali storitvami, (i) ki niso vezana na vaše lastno ime ali jih je naročila katere koli tretja stran; (ii) ki po naših ugotovitvah niso pridobljene na običajen način vašega poslovanja, vključno s sprejetjem ponovnih plačil predhodno že sprejetega plačila, ali gotovinskega plačila, ki ste ga predhodno plačali imetniku kartice; (iii) vključujejo ali so povezane s kakršno koli nelegalno vsebino, vsebino, ki skladno z veljavnim zakonom, deluje kot vsebina, pred katero je treba zaščititi mladoletne osebe, ali navodili za izdelavo orožja ali eksplozivih sredstev; (iv) ki so razumljene kot hazarderske storitve, ne glede na to ali so legalne ali ne, pod katerim koli veljavnim zakonom; (v) ki so povezane z erotičnimi trgovinami ali pornografsko industrijo (razen revije za odrasle); (vi) ki so povezane z orožjem ali nelegalnimi drogami oziroma izdelki; (vii) ki so povezane z alkoholom ali tobakom do te mere, da alkohol ali tobak predstavljata edina proizvoda, ki ju prodaja vaše podjetje; (viii) za katere razumno verjamemo, da lahko škodujejo kateri koli kartični shemi ali našemu ugledu; (ix) ki so prepovedane pod katerim koli zakonom ali predpisi, ki veljajo za vas, imetnika kartice, ali kateri koli vaš izdelek ali storitev, ali so nelegalni na kakšen drug način. Po lastni presoji se lahko odločimo, ali je mogoče vaše storitve pripisati katerim od zgoraj naštetim izdelkom ali storitvam, in ki zato posledično niso skladni s temi pogoji. Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji dodajamo kategorije prepovedanih transakcij ali kategorij poslovanja z dodajanjem takšnih kategorij tem pogojem ali politiki dovoljene uporabe, kar je objavljeno v razdelku Nepodprta podjetjaSredišče za podporo na naši spletni strani.

3.5. Če nam posredujete ali poskušate posredovati kakršno koli transakcijo, za katero verjamemo, da krši te pogoje ali zakon in/ali izpostavlja nas, druge uporabnike naših storitev ali naše mehanizme škodi (vključno z in ne omejeno na prevaro, škodo znamki ali ugledu ali kriminalnim dejanjem) si pridržujemo pravico, da ne avtoriziramo, suspendiramo ali zavrnemo transakcijo; in/ali zapremo ali suspendiramo vaš račun; in/ali da prijavimo transakcijo ustreznemu organu pregona; in/ali zahtevamo od vas odškodnino; in/ali vam zaračunamo administracijske stroške do 200 EUR v primeru, da opravimo karkoli od zgoraj naštetega.

4. Terminali in programska oprema

4.1. Naše terminale lahko kupite, najamete ali si jih sposodite po nabavni ceni ali pod pogoji za najem, kot občasno določimo ali objavimo na naši spletni strani. Za nakup lahko veljajo ločeni pogoji.

4.2. Za en račun lahko uporabite samo en terminal. Na vašo zahtevo vam lahko damo na razpolago več terminalov za dodatne račune ali podračune.

4.3. Terminala ne smete prodati, dati v najem, licencirati ali prenesti tretji osebi, ali dovoliti uporabo terminala tretji osebi. Prav tako na noben način ne smete spreminjati programske ali strojne opreme terminala. Terminala ne smete uporabljati za noben drug namen kot za sprejemanje transakcij prek nameščene različice aplikacije.

4.4. Razen pri kakršnem koli nakupu terminala, nam boste na našo zahtevo terminal vrnili bodisi ob prekinitvi ali prenehanju teh pogojev, ali za namen zamenjave obstoječega terminala. V primeru, da prekinete to pogodbo, terminal vrnete na lastne stroške.

4.5. Da boste lahko nadaljevali z uporabo storitev, morate namestiti vsako in vse posodobitve aplikacij. 5. Vaše obveznosti

5.1. Plačila pod temi pogoji lahko opravljate izključno s terminali, ki smo vam jih dali na razpolago.

5.2. Transakcije ne smete sprejeti, če plačilna kartica ne vsebuje vseh elementov, ki so značilni za ta tip kartice, če je videti, da je kartica zlorabljena ali poškodovana, ali v primeru, da je kartici pretekel rok veljavnosti.

5.3. Brez našega dovoljenja za nobeno transakcijo ne smete nastaviti minimalnega praga, nižjega od 1€. Imetnikom kartic morate ponuditi vsaj enake pogoje, kot kupcem, ki plačajo z gotovino za blago in/ali storitve. Imetnikom kartic ne smete zaračunati dodatnih zneskov ali doplačil.

5.4. Spremljati morate svoj račun in zgodovino transakcij ter povrniti posameznemu lastniku kartice vse transakcije, ki ste jih prejeli pomotoma, ali pa presežek, v primeru, da je bil znesek transakcije napačen.

5.5. Pravočasno nas morate obveščati o vseh spremembah podatkov, ki ste nam jih posredovali v trenutku sklenitve pogodbe, vključno s spremembami tipa ali narave vašega poslovanja, spremembe v ponudbi izdelkov, prodaji ali najemu vašega podjetja, ali katerimi koli spremembami lastništva, spremembami pravne oblike ali imena podjetja, spremembami naslova ali podatkov o bančnem računu podjetja, negativnimi materialnim spremembami vašega finančnega položaja in spremembami informacij, ki ste jih posredovali za preverbo skladno z zakoni za preprečevanje denarja ali financiranja terorizma.

5.6. Ves material SumUp, ki ste ga za namene oglaševanja prejeli od nas, morate prikazovati na vidnem mestu v vaši poslovalnici. Takšen material lahko vključuje nalepke z logotipom SumUp za v vašo trgovino, poslovalnico ali avtomobilska okna, iin/ali material z logotipom kartične sheme ali znake ali letake, ki jih morate imeti predstavljene po navodilih kartične sheme, SumUpa ali po zakonu.

5.7. Imetniku kartice morate izročiti potrdilo o transakciji v papirnati obliki, če tako zahteva zakon, ali pravila kartične sheme. Dodatno lahko imetnikom kartic ponudite možnost (vendar ne namesto papirnega potrdila, če je to zakonsko zahtevano) prejem potrdila o transakciji po elektronski pošti ali prek SMS-sporočila.

5.8. Strinjate se, da v polni meri zagotavljate, da so podatki za prijavo v vaš račun varni pred drugimi osebami, da noben uporabnik terminala ne bo spreminjal vnesenih podatkov, in da ne bo prišlo do nepooblaščene uporabe vašega računa, terminalov ali katere koli zaupne informacije, povezane z uporabo storitev. Če posumite ali veste, da je bil račun uporabljen brez vašega pooblastila, nas morate o tem nemudoma obvestiti in/ali spremeniti geslo za prijavo na našem spletnem mestu. Ko od vas prejmemo takšno obvestilo, bomo izvedli razumne ukrepe, da preprečimo nepooblaščeno uporabo vaših podatkov.

5.9. Zavezujete se, da boste v času trajanja teh pogojev upoštevali vse veljavne predpise standarda Card Industry Data Security Standard – PCI-DSS (»Skladnost PCI«). Te predpise morate upoštevati še zlasti za shranjevanje, obdelavo in prenos podatkov plačilnih kartic. Informacije o PCI-DSS so na voljo na spletnem mestu Sveta PCI.

5.10. Izpiske (npr. račune ali izkaze o plačilu), ki vam jih posredujemo, pa tudi plačila, povračila, storno knjiženja ali katere koli druge transakcije, ki smo vam ali imetniku kartice izplačali ali so bile bremenjene z vašega bančnega računa, morate pregledati takoj. Pri ugovoru na izpiske ne sme prihajati do zamud, odgovoriti morate najpozneje v petindvajsetih (25) delovnih dneh (»delovni dan« pomeni dan od ponedeljka do petka, brez regionalnih dela prostih dni ali drugih javnih praznikov v Angliji). Če ne podate ugovora pravočasno, se šteje, kot da se strinjate z navedenim. Pridržujemo si pravico do ponovne izdaje popravljenih izkazov ali popravka plačila po preteku tega roka. Razen, če je tako določeno v zakonu, ste odgovorni izključno za beleženje vseh transakcij in drugih podatkov, povezanih z vašim računom in uporabo storitev.

DRUGI DEL – obdelava plačil

6. Sredstva

6.1. Za namene teh pravil izrecno pooblaščate nas in vsako finančno institucijo, s katero sodelujemo, da v vašem imenu prejema in izplačuje sredstva, kot so navedena v razdelku 1.3. Zgornje pooblastilo je polno veljavno in učinkovito, dokler račun ni zaprt ali izbrisan. Izplačila na vaš bančni račun vsaj delno izvedejo tretje finančne institucije (na primer banke, kjer imate tako vi kot mi bančne račune). Ko sredstva izplačamo vaši banki ne odgovarjamo za končni obseg sredstev na vašem bančnem računu.

6.2. Na vaš račun ne boste prejemali obresti ali katerih koli drugih zaslužkov v zvezi s katerimi koli sredstvi. Nepreklicno nam dodeljujete vse pravice in pravni interes za vse obresti in/ali druge dobičke, ki bi lahko nastali, ali bi jih bilo mogoče pripisati sredstvom na vašem računu.

6.3. Če boste opravili transakcije, pri katerih je treba podatke o plačilni kartici imetnika kartice vnesti v našo aplikacijo ali kjer je treba pametni telefon imetnika kartice ročno vnesti, in bodo te transakcije v sedmih dneh presegale prag našega zastavljenega limita, bo SumUp zadržal preseženi znesek tega praga za trideset (30) dni, in bo šele nato presežna sredstva prenesel na vaš račun. Če iz katerega koli razloga obstaja verjetnost, da boste presegli zgoraj omenjeni prag, lahko stopite v stik z nami za pospešeni čas izplačil. Na podlagi več dejavnikov bo SumUp upošteval vaše zahteve in določil, ali izpolnjujete pogoje za takšna pospešena izplačila. Prag za takšne ročno vnesene transakcije najdete v razdelku s cenami na našem spletnem mestu.

6.4. Izplačil sredstev, povezanih s transakcijami, ki jih še nismo prejeli od ustreznih finančnih institucij, ne bomo izvedli.

6.5. Pridružujmo si pravico do izvedbe preiskave ali reševanja katerega koli čakajočega spora v povezavi z vašim računom. Posledično vam lahko omejimo dostop do vaših sredstev v času, kolikor traja, da opravimo pregled. Prav tako lahko omejimo dostop do vaših sredstev, če tako zahteva določen zakon ali sodni nalog.

7. Rezerve

7.1. Za namen zavarovanja izvajanja naših obveznosti plačila pod temi pogoji, si pridružujmo pravico, da kadar koli začasno zadržimo vaša izplačila, in pridobimo rezerve (»rezerve«). Zadržimo lahko tudi rezerve na podlagi ocene tveganja, po naši lastni presoji, kadar koli med vašo uporabo naših storitev.

7.2. Rezerve bodo uporabljene tudi kot garancija za nas, ne glede na zapisano v členu 7.1. Pridružujmo si pravico do zbiranja in v posameznem primeru tudi odvzema zneska iz rezerve brez predhodnega obvestila, če imate do nas dolgove pod pogoji v tem zapisu, vključno z negativnimi stanji na računu.

7.3. Če nam dolgujete znesek, ki presega znesek rezerve, nam morate nemudoma, vendar ne pozneje od 3 (treh) delovnih dni na našo zahtevo izplačati ustrezni znesek. Izrecno nas pooblaščate, da vzamemo katere koli zneske, ki nam jih dolgujete, vključno s stroški in izdatki, ki nastanejo v povezavi z zbiranjem teh vsot z vašega bančnega računa, ki ga uporabljate za prejemanje plačil in/ali vaše kreditne kartice, ali bančnega računa, ki ste ga uporabili za nakup katerega koli od naših terminalov, ali pa da trgamo te vsote od zneskov, ki vam jih dolgujemo. Če na našo zahtevo ne plačate zneskov, ki nam jih dolgujete v celoti, to pomeni resno kršitev teh pogojev, in boste nosili vse stroške, ki so povezani s pridobivanjem teh zneskov, vključno z in brez omejitev na odvetniške provizije in stroške, provizije agencij za izterjavo in vseh veljavnih obresti.

8. Storno knjiženja

8.1. Znesek transakcije vam lahko povrnemo nazaj na vaš račun, če je transakcija sporna, če jo zadevna kartična shema ali katera koli od naših pooblaščenih finančnih institucij zavrne iz katerega koli razloga, če ni bil potrjen imetnik kartice, ali če kakor koli posumimo, da transakcija ni bila avtorizirana, ni zakonita, je sumljiva ali če krši ta pravila (»Storno knjiženja«).

8.2. Na našo zahtevo nam morate na lastne stroške pomagati pri preiskavah katerih koli vaših transakcij, obdelanih prek naših storitev. Strinjate se, da lahko v primeru nesodelovanja z nami v razumnem času, v kar je vključeno omogočanje vpogleda v potrebno dokumentacijo v desetih (10) delovnih dneh od prejete zahteve, pride do nepovratnega storno knjiženja. Pridržujemo si pravico do zaračunavanja provizije za preiskovanje in/ali posredovanje storno knjiženj. Provizije občasno objavimo na naši spletni strani.

8.3. Če spor v zvezi s storno knjiženjem ni razrešen z banko izdajateljico ali kartično shemo v vašo korist, ali če se odločite za ugovor storno knjiženju, si pridržujemo pravico do pridobitve prvotnega zneska transakcije, vključno s provizijami, in prvotno transakcijo povrnemo imetniku kartice.

8.4. Če ugotovimo, da proizvajate pretirano količino storno knjiženj, imamo pravico do zadržanja izplačil z našega na vaš bančni račun, zadržanja rezerve, ki jo razumno določimo sami, da krijemo pričakovana storno knjiženja in s tem povezane provizije, ali da prekinemo ali umaknemo storitve in zapremo račun.

9. Povračila in vračila

9.1. Skladno s temi pogoji in pravili mreže, s sprejetjem transakcij s storitvami obdelujete vsa vračila in vračate denar s svojega računa.

9.2. Pravila mreže določajo – poleg drugih zahtev – da ob nakupu ponudite in razložite pravično politiko vračil in odpovedi, ter da ne vračate gotovine za transakcije, razen, če to zahteva zakon, in da ne sprejemate gotovine ali drugega vrednega predmeta v zameno za povračilo transakcije.

9.3. Znesek povračila mora vključevati vse davke, ki so potrebni za povračilo, in ne sme preseči zneska originalne transakcije.

9.4. V primeru zamenjave, delnega vračila ali transakcije oziroma zneska transakcije z napakami, morate vedno povrniti celoten znesek prvotne transakcije, in šele nato izvesti novo transakcijo za novo blago in/ali storitev ali znesek, ki bi moral biti dejansko zaračunan.

9.5. Prek vašega računa obdelana povračila so avtorizirana v trideset (30) dneh od dneva izvedbe vaše transakcije. Vzeli vam bomo prvotni znesek transakcije, vključno s provizijami, in prvotno transakcijo povrnili imetniku kartice.

9.6. Če ugotovimo, da obdelujete preveliko število povračil, lahko onemogočimo vašo možnost izdajanja povračil.

10. Davki

Odgovorni ste za določanje, zbiranje, zadržanje, poročanje in nakazilo davkov davčnim ustanovam, tako ocenjenih, nastalih ali zahtevanih, ki jih je treba zbrati, plačati ali jih ne upoštevati iz katerega koli razloga, in so povezani z uporabo naših storitev. Če je tako zahtevano po zakonu, ali če tako zahtevajo vladni organi, imamo pooblastilo, vendar nismo dolžni, da ustreznim ustanovam poročamo o podatkih vašega računa, in zgodovini vaših transakcij.

TRETJI DEL – dodatni pravni pogoji

11. Naše obveznosti

11.1. Pod temi pogoji v največji zakonsko določeni meri ne odgovarjamo za neposredno ali posredno izgubo ali škode ali nedelovanje, če to izhaja iz naše skladnosti s pravnimi in regulatornimi predpisi in s predpisi mreže, v primerih višje sile ali kršenja teh pogojev, ali katerih koli drugih veljavnih pravnih in nadzornih zahtev.

11.2. Ne odgovarjamo za posredne ali posledične izgube, vključno z izgubo dobička ali izgubo ugleda.

11.3. Noben del teh pogojev ne izključuje naše odgovornosti za zakonsko odgovornost, ki je ni mogoče izključiti ali spremeniti s pogodbo med strankama.

11.4. SumUp ne jamči za dejanja ali nedejavnost tretjih oseb, ki so vključene v storitve, ali tretjih oseb, ki oglašujejo na našem spletnem mestu.

11.5. Pod temi pogoji ne odgovarjamo za motnje ali krnitev storitev ali prekinitev ali krnitev posredniških storitev.

11.6. V nobenem primeru ne odgovarjamo na zahtevke, postopke, škodo ali izgube v znesku, ki presega znesek prejetih provizij z naše strani za izvedbo naših storitev v zadnjih treh (3) mesecih pred pojavom dogodka, na katerem temelji vaš dejanski zahtevek.

11.7. Ne odgovarjamo za okvare strojne opreme tretjih in drugih proizvodov, ki jih morda prodajamo, ali proizvode, ki vključujejo naše storitve. Proizvajalec, ki je odgovoren za servis in podporo, mora določiti garancijo in druge pogoje za takšno strojno opremo in izdelke

12. Odškodnina

Povrnili boste odškodnino, branili in ščitili nas in naše zaposlene, direktorje, agente, povezana podjetja in zastopnike ter naše izvajalce pred vsemi zahtevki, stroški (vključno z, in ne omejeno na, razumne odvetniške provizije), izgubami ali škodo, ki so posledica katerega koli zahtevka, dejanj, revizije, preiskave ali drugih postopkov, ki izhajajo iz (i) vašega kršenja katerega koli zakona, pravil ali predpisa katerega koli pristojnega sodišča ali določbe teh pogojev, predpisov mreže ali katerih koli drugih dodatnih pogojev poslovanja, ki veljajo za vaš račun; ali (ii) vaše napačne ali nepravilne uporabe storitev; ali (iii) kakršne koli transakcije, ki jo opravite prek storitev; ali (iv) vaše kršitve katerih koli pravic tretjih oseb, vključno z in brez omejitev, vseh pravic zasebnosti, objavljanja ali pravic do intelektualne lastnine; ali (v) dostopa katere koli tretje osebe in/ali njene uporabe storitev z vašim edinstvenim uporabniškim imenom, geslom ali drugo ustrezno varnostno kodo.

13. Zaupnost in zasebnost

13.1. Obe strani obravnavamo informacije, ki jih vi prejmete od nas, ali mi prejmemo od vas ali od imetnika kartice v povezavi s to pogodbo kot zaupne, in ne dovolimo tretjim osebam dostopa do teh zaupnih informacij. Zaupne informacije so zlasti operativne informacije in/ali poslovne skrivnosti o vas ali kateri koli neanonimni informaciji o imetniku kartice. Vi in mi se zavezujemo, da bomo upoštevali veljavne predpise o varovanju podatkov in izvedli ustrezne ukrepe pred nepooblaščeno uporabo kartic in podatki imetnikov kartic. Takšne podatke je mogoče shraniti samo če, in za toliko časa, kot je to nesporno potrebno.

13.2. Če osebne podatke imetnikov kartic prenesemo nazaj na vas, lahko takšne podatke uporabljate le v obsegu, ki je potreben za nadzor limitov, za izvajanje ukrepov proti prevaram ali za preprečevanje neplačil, in ne za druge namene, kot je na primer profiliranje (npr. ocena nakupnega vedenja) ali za prodajne in trženjske aktivnosti, razen če se imetnik kartice s takšno uporabo izrecno ne strinja. Takšnih informacij ne smete razkriti ali širiti tretjim osebam ali jih uporabljati v trženjske namene, razen če se imetnik izrecno ne strinja s tem. Upoštevati morate vso veljavno zakonodajo za varstvo podatkov.

13.3. Več podrobnejših informacij o tem, kako zbiramo, uporabljamo in varujemo vaše podatke najdete v razdelku Politiki zasebnosti na spletni strani.

14. Odnosi s tretjimi osebami

Nismo stranka, ki bi bila v pravnem razmerju med vami in imetnikom kartice, in nikakor ne odgovarjamo za naravo kakršnih koli transakcij, vključno z, vendar ne omejeno na, kakovost in naravo blaga in storitev, ki jih ponujate oziroma prodajate, na prodajno ceno, popuste, garancijske pogoje itd. Vedno se predstavljajte kot ločen subjekt od SumUpa.

15. Pogoji, ukinitev, prekinitev

15.1. Svoj račun lahko kadar koli prekinete in zaprete. Ob predhodnem obvestilu lahko kadar koli, brez razloga, ukinemo, prekinemo ali zapremo vaš račun. Vaš račun lahko ukinemo ali prekinemo in zapremo tudi brez predhodnega obvestila, če: (i) kršite katerega od teh pogojev ali kateri koli drugi pogoj, ki velja za specifične storitve, za katere veljajo ločeni pogoji poslovanja, vključno z in brez omejitve, tiste, ki so vezane na predpise omrežja; ali (ii) če kršite ali z razlogom verjamemo, da kršite kateri koli zakon ali predpis, ki velja za vašo uporabo naših storitev; ali (iii) z razlogom verjamemo, da ste na kakršen koli način vpleteni v nezakonito aktivnost, pranje denarja, financiranje terorizma ali druge kriminalne dejavnosti; ali (iv) za nas predstavljate nesprejemljivo kreditno tveganje ali tveganje za prevaro, ali (v), če razumsko verjamemo, da je bil vaš račun ogrožen, ali iz drugih varnostnih razlogov.

15.2. Če vaš račun iz katerega koli razloga prekinemo ali zapremo: (i) za vas še vedno veljajo ti pogoji, (ii) nemudoma morate prenehati z uporabo storitev, (iii) strinjate se, da preneha licenca za dostop in uporabo storitev, ki ste jo prejeli pod temi pogoji, (iv) se strinjate, da si pridržujemo pravico do, vendar k temu nismo zavezani, brisanja vseh podatkov o vašem računu, shranjenih na naših strežnikih, in da (v) za prekinitev dostopa do storitev ali brisanje podatkov o vašem računu ne odgovarjamo niti vam niti tretjim osebam.

15.3. Po učinkoviti prekinitvi vašega računa nam morate nemudoma plačati vse zneske, ki nam jih dolgujete skladno s temi pogoji, mi pa vam bomo prav tako plačali vse zneske, ki vam jih pod temi pogoji dolgujemo. Kljub predhodni določbi imamo do končne poravnave obveznosti računa pravico do zadržanja rezerv, vključno s katerimi koli potencialnimi storno knjiženji, vendar pa tudi v vsakem primeru, če je o začetku učinka prekinitve preteklo več kot trinajst (13) mesecev.

16. Komunikacija

16.1. Pisno komunikacijo in obvestila vam bomo poslali po pošti na navedeni elektronski naslov ali pa bomo obvestila objavili na našem spletnem mestu. Takšna komunikacija in obvestila se razumejo za prejeta z vaše strani v roku štiriindvajset (24) ur od trenutka objave na našem spletnem mestu ali v roku štiriindvajset (24) ur od trenutka pošiljanja po elektronski pošti, razen če prejmemo obvestilo, da elektronsko sporočilo ni bilo dostavljeno.

16.2. V ta namen morate ves čas za svoj račun vzdrževati vsaj en veljaven elektronski naslov. Če vaš edini navedeni elektronski naslov ni veljaven, ali če ste spremenili elektronski naslov, vendar nas o taki spremembi niste obvestili, ne prevzemamo odgovornosti.

16.3. Redno in pogosto morate preverjati prejeta sporočila. Elektronska sporočila lahko vsebujejo povezave do nadaljnje komunikacije na našem spletnem mestu. Kjer je zakonsko zahtevano, da vam informacije posredujemo na trajnem mediju, vam bomo po elektronski ali navadni pošti poslali obvestilo, v katerem vas bomo usmerili na informacije na našem spletnem mestu na način, ki vam bo omogočil zadržanje informacij v tiskani obliki. Hraniti morate kopije vseh sporočil, ki vam jih pošljemo, ali do katere vam omogočimo dostop.

16.4. Razen komunikacije po elektronski pošti si pridržujemo pravico, da vzpostavimo stik z vami prek dopisov ali telefona, kadar je to ustrezno. Kakršna koli komunikacija ali obvestilo, ki vam bo poslano po navadni pošti, se razume za sprejeto v roku treh (3) delovnih dni od datuma odpošiljanja pošte v Združenem kraljestvu, v primeru mednarodnih pošiljk pa v roku petih (5) delovnih dni.

16.5. Nastavili vam bomo želeni jezik na podlagi države, ki jo izberete v postopku registracije, in vam v izbranem jeziku pošiljali standardno komunikacijo. Za nestandardno komunikacijo si pridržujemo pravico do komunikacije z vami v angleškem jeziku. Dokumenti in komunikacija v katerem koli drugem jeziku so zgolj priročno pomagalo, in ne predstavljajo obveze za nas, da bi v tem jeziku morali voditi katero koli nadaljnjo komunikacijo.

17. Pravice do intelektualne lastnine

17.1. Pravice do intelektualne lastnine (»Pravice IL«) pomenijo vsakršne in vse pravice, neposredno ali posredno povezane s storitvami, terminali, spletnim mestom, imeni spletnih domen, vse vsebine, s tehnologijo povezanih storitev in vseh logotipov, vključno z, vendar ne omejeno na, avtorskimi pravicami, moralnimi pravicami, pravicami do baze podatkov, zaščitenih blagovnih znamk, pravic do imen, modelov uporabe in oblikovnih pravic, patentov, in vseh drugih ekskluzivnih ali ne-ekskluzivnih pravic po vsem svetu, kot obstajajo zdaj, ali še bodo oziroma bodo podeljene ali prenesene v prihodnosti.

17.2. Mi (ali naši licencodajalci) smo ekskluzivni lastniki vseh pravic IL, ki zadevajo storitve, in nič v teh pogojih ne more biti razumljeno kot prenos ali koncesija teh pravic IL na vas. Brez predhodnega pisnega dovoljenja pravic IL ne smete kopirati, presnemavati ali jih uporabljati.

17.3. Podeljujemo vam osebno, omejeno, neekskluzivno, preklicno, neprenosljivo licenco (brez pravice do podrejenih licenc) za elektronski dostop in uporabo storitev za namene sprejemanja transakcij.

17.4. Brez našega predhodnega pisnega dovoljenja ne smete (i) prenesti nobenih pravic, ki so vam bile podeljene v okviru teh pogojev, tretji osebi; (ii) tretji osebi ponuditi priložnosti za uporabo storitev (v najem, na lizing ali drugače); (iii) dostopati do ali spremljati katerihkoli vsebin, materiala ali informacij na kateremkoli sistemu SumUp ročno ali avtomatsko; (iv) kopirati, razmnoževati, spreminjati, preoblikovati, ustvarjati izpeljanih del, javno prikazati, ponovno objaviti, naložiti, objaviti, prenesti, prodati naprej ali na kakršen koli način distribuirati SumUpove vsebine, material ali informacije; (v) kršiti omejitve ali zaobiti katerekoli tehnične omejitve storitev, uporabiti katerakoli orodja za omogočanje lastnosti ali funkcij, ki so sicer onemogočene v storitvi, ali dekompilirati, razstaviti ali drugače z obratnim inženiringom predelate storitve, razen v primeru, da je taka omejitev izrecno prepovedana z zakonom; ali (vi) uporabljati storitve za namene, drugačne od dovoljenega namena, skladno s temi pogoji.

17.5. V okviru uporabe storitev lahko ustvarjate in posredujete vsebine (»Uporabniške vsebine«). Za uporabniške vsebine obdržite vse pravice, skladno s pravicami, ki nam jih odobrite s sprejetjem teh pogojev. Za vse uporabniške vsebine, ki nam jih posredujete, potrjujete, da ste lastnik vsebin, ali da imate dovoljenje od imetnika avtorskih pravic za nalaganje vsebin, in nam podeljujete po vsem svetu veljavno, neekskluzivno pravico, ki ne vsebuje provizij, je polno plačana, prenosljiva in omogoča podlicenciranje, do uporabe in reproduciranja te vsebine v katerihkoli promocijskih aktivnostih in javne objave, povezane s storitvami ali SumUpom. S prekinitvijo računa lahko izbrišete uporabniške vsebine, ki ste jih posredovali. Storitvenim dejavnostim ne smete posredovati uporabniških vsebin, ki: (i) so napačne, zavajajoče, nezakonite, odbijajoče, nespodobne, pornografske, obrekljive, klevetniške, grozilne, nadlegovalne, sovražne, zlorabne ali hujskaške; (ii) spodbujajo dejanja, ki se razumejo kot kazniva dejanja ali dejanja civilnopravna odgovornost; (iii) kršijo katere koli dolžnosti ali pravice do katere koli fizične ali pravne osebe, vključno s pravicami do objavljanja ali zasebnosti; (iv) vsebujejo koruptivne podatke ali katere koli škodljive, moteče ali destruktivne datoteke (v) oglašujejo izdelke konkurenčne izdelokom SumUp ali storitve ali izdelke in storitve njihovih partnerjev; ali po naši lastni presoji omejujejo katero koli fizično ali pravno osebo pri uporabi ali koriščenju storitev, ali ki nas lahko izpostavijo škodi ali odgovornosti. Čeprav nismo zavezani k filtriranju, urejanju ali spremljanju katere koli uporabniške vsebine, si pridržujemo pravico do urejanja katerih koli uporabniških vsebin kadar koli in brez predhodnega obvestila. Strinjate se, da ste z uporabo storitev lahko izpostavljeni žaljivim, nespodobnim ali spornim uporabniškim vsebinam. Ne odgovarjamo in ne jamčimo za nobeno izgubo ali škodo katerekoli od vaših uporabniških vsebin.

18. Popravki

18.1. Imamo pravico do popravljanja teh pogojev kadar koli, do spremembe, brisanja, prenehanja ali prilagajanja pogojev glede kateregakoli vidika storitev.

18.2. O vseh predlaganih spremembah teh pogojev vas bomo obvestili tako, da vam bomo poslali elektronsko sporočilo na primarni naslov, s katerim ste se registrirali za svoj račun, ali z obveščanjem znotraj aplikacije.

18.3. Predlagana sprememba bo začela učinkovati dva (2) meseca od datuma obvestila o spremembi, razen če nam sporočite svoje nasprotovanje predlaganim spremembam pred začetkom učinkovanja teh sprememb. Spremembe pogojev, ki so v večjo korist za vas, bodo začele učinkovati takoj, če je tako navedeno v obvestilu o spremembi.

18.4. Zadnja različica pogojev je dostopna na našem spletnem mestu.

19. Ločitev

Če pristojno sodišče ugotovi, da je kateri koli od teh pogojev neveljaven, nezakonit ali neizvršljiv, se takšen del loči od pogojev, ki še naprej ostajajo veljavni in izvršljivi v polnem obsegu, kot ga dovoljuje zakon.

20. Dodeljevanje

20.1. Imamo pravico do svobodnega dodeljevanja naših pravic in obveznosti v okviru teh pogojev vsaki tretji osebi in vaše strinjanje s takšnimi dodelitvami je podano na podlagi teh pogojev.

20.2. Skladno s temi pogoji brez našega pisnega dovoljenja ne smete tretjim osebam dodeliti nobene od svojih pravic in obveznosti.

21. Spori

21.1. Vse pritožbe v zvezi s storitvami najprej naslovite na nas kot prvo instanco in sicer tako, da stopite v stik z našim podpornim centrom

21.2. Vsakršni spori, ki izhajajo iz teh pogojev ali so povezani z njimi, vključno z in neomejeno na, vse spore v zvezi z neveljavnim sklepanjem, obstojem, izničenjem, kršenjem, prekinitvijo ali veljavnostjo, se nazadnje naslovijo in rešujejo na sodiščih v Angliji, razen kjer to preprečuje zakonodaja EU. Preden gre spor na sodišče, se obe stranki trudita razrešiti spor po prijateljski poti.

22. Veljavno pravo

Vaš račun deluje v Angliji, ti pogoji pa se urejajo in razlagajo skladno z angleškim pravom.