Pogoji in določila

Uvod

Naslednji pogoji in določila (»pogoji«) so pravni dogovor med vami (»vi«, »vaši«) in družbo SumUp EU Payments UAB (»SumUp«, »mi«, »naši« ali »nam«), ki ureja vašo uporabo naše obdelave plačil in drugih storitev, naše mobilne aplikacije (»aplikacija«) in katere koli različice naših naprav za sprejemanje kartic (»terminal«) (s skupnim imenom »storitve«).

Družbo SumUp EU Payments UAB je pooblastila Banka Litve kot ustanovo za elektronski denar (št. licence 56, izdana dne 27. avgusta 2019). Naslov registriranega sedeža: Konstitucijos Ave. 21B, 08130 Vilna, Litva. Matična številka podjetja: 305074395.

Družbo SumUp EU Payments UAB je pooblastila Banka Litve kot ustanovo za elektronski denar (št. licence 56, izdana dne 27. avgusta 2019). Licenca za Ustanovo za elektronski denar, izdana družbi SumUp, je objavljena na uradnem spletnem mestu banke Litve in je navedena v naslednjih povezavah:

V angleščini: https://www.lb.lt/en/frd/view_license?id=1879

V litovščini: https://www.lb.lt/lt/frd-licencijos/view_license?id=1879

SumUp je vključena na javni seznam »Ustanov za elektronski denar z licenco takšne ustanove«, ki ga upravlja Banka Litve in je objavljen na uradnem spletnem mestu banke Litve. Seznam najdete na naslednji povezavi: https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants?ff=1&market=1&type%5B%5D=7&business_form%5B%5D=32  

Dejavnosti družbe SumUp nadzoruje Banka Litve s sedežem na naslovu Gedimino avenue 6, LT-01103, Vilna, Republika Litva, telefonska št. +370 800 50 500. Dodatne informacije o Banko Litve so na voljo na njihovem uradnem spletnem mestu: https://www.lb.lt/en/.  

Družbo SumUp lahko kontaktirate prek e-naslova: podpora@sumup.si.

Ta dogovor je razdeljen na pet delov: Prvi del opisuje vse pogoje, ki urejajo vašo uporabo storitev. Drugi del opisuje vse pogoje, ki zlasti urejajo obdelavo plačil kot del storitev. Tretji del opisuje vse pogoje, povezane z našimi kartičnimi storitvami. Četrti del vsebuje dodatne pravne pogoje, ki določajo pravni odnos med vami in nami. Peti del navaja razlage definicij in okrajšav, uporabljenih v pogojih.

S tem vas obveščamo o izvzetju člena 3(7) Zakona o plačilih v Republiki Litvi, ki dovoljuje družbi SumUp kot ponudniku plačilnih storitev in vam kot uporabniku plačilnih storitev, ki ni potrošnik, da odstopata od določb razdelka III (vključno s 13. členom, ki navaja zahteve za okvirne pogodbe med ponudnikom in uporabnikom plačilnih storitev), členi 4(1), 4(2), 4(3), 11(1), 11(2), 11(5), 29(3), 36 (v obsegu, ki zadeva pogoje za obveščanje o nepooblaščenih ali nepravilno izvedenih plačilnih transakcijah), 37, 39, 41, 44, 51, 52 Zakona o plačilih v Republiki Litvi. S tem vas obveščamo in s sprejetjem teh pogojev potrjujete, da razumete, da se lahko ti pogoji v določenih primerih razlikujejo od navedenih določb zakona, vključno s tem, da je lahko vsebina teh pogojev manjša od tiste, ki jo zahteva 13. člen Zakona o plačilih v Republiki Litvi, ter se strinjate, da vas zavezuje spodaj navedeno besedilo teh pogojev, vključno z vsemi takšnimi odstopanji.

Če želite uporabljati naše storitve, morate v celoti sprejeti te pogoje skupaj z našo politiko zasebnosti.

Če obkljukate polje, da potrjujete svoje razumevanje in sprejemanje teh pogojev, dokazujete, da potrjujete in se strinjate z vsemi členi teh pogojev.

Po sprejetju teh pogojev tudi potrjujete, da ste prebrali, razumeli in sprejemate našo politiko zasebnosti.

Ti pogoji so pripravljeni v slovenskem jeziku in s sprejetjem pogojev potrjujete, da razumete ta jezik, da nimate ugovorov glede uporabe tega jezika kot jezika pogodbenega razmerja med vami in nami ter se strinjate, da vas ti pogoji zavezujejo v jeziku, v katerem so pripravljeni.

PRVI DEL – Storitve

1 Splošno

1.1 Naše storitve vam omogočajo sprejemanje transakcij s plačilnimi karticami (»transakcija«) vaših strank (»imetnik kartice«) z uporabo združljivih mobilnih naprav, naše aplikacije in terminala. Na spletni strani objavljamo posodobljen seznam vseh združljivih mobilnih naprav in sprejete plačilne kartice.

1.2 Storitve lahko uporabljate samo prek terminala, ki vam ga zagotovimo mi. Ko sprejmete transakcije z uporabo enega od naših terminalov, bo terminal uporabljen za obdelavo in avtorizacijo transakcij med plačilno kartico in našimi strežniki.

1.3 Lahko vam omogočimo tudi plačilo, kjer prisotnost kartice ni potrebna, in ki omogoča sprejemanje plačil e-trgovine (spletnih plačil) prek aplikacije tretjega ponudnika (»partnerska aplikacija«), npr. prek mobilnih aplikacij ali spletne strani, ki vam jih omogoči partner (»partner«) v ločenem poslovnem razmerju, sklenjenem med vami in partnerjem. Če sprejemate samo plačila e-trgovine, določbe teh pogojev v zvezi s terminali in postopki v povezavi s predložitvijo kartice plačnika za vas ne veljajo.

Pristojni smo samo za plačilne storitve, ki so del partnerske aplikacije. Ne odgovarjamo za delovanje partnerske aplikacije ali kakršne koli storitve, ki jih partner omogoča vam ali imetnikom kartic.

Če je tako dogovorjeno med vami in partnerjem, lahko zaračunamo provizije, ki ne krijejo le naših provizij za transakcije, temveč vključujejo tudi obračun v imenu partnerja, tako da lahko zbiramo sredstva, ki jih dolgujete partnerju, na podlagi ločenega poslovnega sporazuma, ki ste ga sklenili s partnerjem (»partnersko zaračunavanje«).

1.4 Vsa sredstva vaših transakcij sprejemamo mi, ko pa bomo prejeli plačila, vam bomo izplačali vse dolgovane zneske (»izplačilo«), kot je to nadalje določeno v teh pogojih. Pri vsakem posameznem izplačilu bomo odšteli ustrezno provizijo (»provizija«). Če izberete načrt izplačil (»načrt«), plačate vse provizije na podlagi izbranega načrta. Naše trenutne provizije in načrti so navedeni na naši spletni strani.

1.4.1 S sprejetjem teh pogojev soglašate in zahtevate, da vam zaračunavamo združene zneske za različne kartične produkte po določenem provizijskem načrtu.

1.4.2 Omogočili vam bomo dostop do trenutnih bančnih izpiskov. S sprejetjem teh pogojev zahtevate in soglašate, da zbiramo podatke o proviziji po znamki, aplikaciji, kategorijah plačilnih instrumentov in tečajih, ki veljajo za transakcije, kot je ustrezno, in da vam dostop do teh podatkov omogočimo periodično, vsaj enkrat mesečno, na način, ki vam omogoča shranjevanje podatkov in njihovo razmnoževanje v nespremenjeni obliki.

1.5 Naše naloge pod temi pogoji so omejene na omogočanje računa, denarnice, kartice in storitev SumUp. Uporabili bomo vsa razumna sredstva, da vam omogočimo storitve SumUp štiriindvajset (24) ur na dan, sedem (7) dni v tednu, celo leto. Vendar pa lahko po razumni lastni presoji onemogočimo storitve SumUp ali omejimo njihovo trajanje za potrebe vzdrževanja ali pa, če je to zakonsko zahtevano, če ne upoštevate materialnih obveznosti skladno s temi pogoji, ali če obstaja utemeljen sum pranja denarja ali financiranja terorizma.

1.6 Na voljo vam bo zgodovina transakcij in nadaljnja analitika, če bo to potrebno.

1.7 Brez predhodnega obvestila lahko posodobimo ali spremenimo storitve SumUp. Spremembe začnejo veljati nemudoma.

1.8 Pridržujemo si pravico, da pooblastimo tretjega ponudnika, da za nas izpolni nekatere ali vse obveznosti, določene v teh pogojih.

2 Račun SumUp

2.1 Za uporabo storitev SumUp se morate registrirati in prijaviti v račun SumUp (»račun«). Potrjujete, da so vse informacije, ki nam jih posredujete o sebi in/ali vašem podjetju, veljavne v času vnosa. Po uspešni prijavi boste na svoj primarni, registrirani e-poštni naslov prejeli potrditveno e-sporočilo. Odprete lahko samo en (1) račun, razen če izrecno odobrimo odpiranje dodatnih ali podrejenih računov. Zagotoviti morate, da so informacije, ki se beležijo na vašem računu, vedno točne in posodobljene.

2.2 Izbrati morate razumno opisno identifikacijsko ime, ki – če je drugačno od imena vašega podjetja – jasno identificira vas ali vaše podjetje, in navesti pravilno telefonsko številko za stik. Identifikacijsko ime in številka za stik sta lahko prikazana na izpisku kreditne ali debetne kartice imetnika kartice.

2.3 Ko se registrirate in prijavite v svoj račun in sprejmete pogoje, lahko izvedemo preverjanje vaše kreditne sposobnosti. Od vas lahko zahtevamo, da nam posredujete dodatno dokumentacijo, da lahko izvedemo vsa potrebna preverjanja skladno z veljavno zakonodajo o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ter predpisi, ki smo jih določili sami, po lastni presoji. Te podatke bomo shranili in izvedli bomo dodatna preverjanja, vi pa ste nam dolžni pri tem pomagati v za to potrebnem obsegu.

2.4 Odločitev o tem, ali je bila vaša identiteta pravilno potrjena skladno s točko 2.3, je izključno naša. Dokler vas nismo uspešno identificirali in preverili, ti pogoji predstavljajo predhodno pogodbo, ki je za vas popolnoma zavezujoča. Pridržujemo si pravico do prekinitve ali do tega, da vam ne začnemo ponujati storitev pod temi pogoji, kadar koli v tem času.

2.5 Vaš račun bo registriran na enem od naših strežnikov. Znesek, enak znesku, ki vam ga dolgujemo, bomo hranili ločeno od naših lastnih sredstev, vendar skupaj z zneski, ki jih hranimo v imenu drugih računov, na ločenem bančnem računu, skladno z našimi zakonskimi obveznostmi.

2.6 Če v vašem računu SumUp dvanajst (12) mesecev ni bilo aktivnosti, imamo pravico, da na vaš registriran e-naslov pošljemo določeno obvestilo. V primeru, da nanj ne odgovorite v roku tridesetih (30) dni, in sicer na e-poštni naslov, ki je naveden v uvodnem delu teh pogojev, in navedete, da želite obdržati svoj račun, ga bomo samodejno zaprli. Vaša sredstva bodo obravnavana skladno z veljavnimi zakoni in, če je dovoljeno, dodeljena podjetju SumUp.

3 Omejitve uporabe storitev

3.1 Za uporabo naših storitev potrebujete združljivo mobilno napravo in storitev za omogočanje internetne povezave, ki vam jo ponuja tretji ponudnik. Takšni tretji ponudniki vam lahko zaračunajo za uporabo mobilne naprave in/ali internetne povezave za dostop do storitev. Za plačilo tovrstnih stroškov ste odgovorni sami.

3.2 S strinjanjem s temi pogoji potrjujete, da ste fizična ali pravna oseba, ki deluje izključno v lastne komercialne ali profesionalne namene, in da imate v trenutku podpisa teh pogojev dovoljenje za poslovanje v eni ali več državah, ki jih podpiramo (»ozemlja«). Seznam ozemelj objavljamo in občasno posodabljamo na spletni strani SumUp. Če ste fizična oseba, morate biti za uporabo naših storitev stari osemnajst (18) let ali več. Od vas lahko kadar koli zahtevamo, da nam posredujete dokaz o vaši starosti.

3.3. S sprejetjem teh pogojev se strinjate tudi s pravili mreže (»pravila mreže«), ki jih določijo kreditne ustanove, kar med drugim vključuje kartične sheme Visa, MasterCard in American Express (skupaj imenovane »kartične sheme«). Pravila mreže lahko zahtevajo, da nekateri naši trgovci glede na količino transakcij sklenejo dodatno pogodbo z eno od naših partnerskih bank ali katero od kartičnih shem. Če vas bo to zadevalo, vas bomo o tem obvestili in vam v takem primeru ponudili ločeno pogodbo. V primeru navzkrižja med temi pogoji in prevzemno pogodbo prevladajo pogoji prevzemne pogodbe za namene reševanja tega navzkrižja.

3.4 Brez izrecne predhodne avtorizacije z naše strani nimate pravice do sprejemanja transakcij v zvezi z blagom in/ali storitvami, (i) ki niso vezane na vaše lastno ime ali jih je naročila katera koli tretja stran; (ii) ki po naših ugotovitvah niso pridobljene na običajen način vašega poslovanja, vključno s sprejetjem ponovnih plačil predhodno že sprejetega plačila, ali gotovinskega plačila, ki ste ga predhodno plačali imetniku kartice; (iii) ki vključujejo ali so povezane s kakršno koli nelegalno vsebino, vsebino, ki skladno z veljavnim zakonom, deluje kot vsebina, pred katero je treba zaščititi mladoletne osebe, ali navodili za izdelavo orožja ali eksplozivih sredstev; (iv) ki so razumljene kot hazarderske storitve, ne glede na to, ali so nezakonite ali zakonite, pod katerim koli veljavnim zakonom; (v) ki so povezane z erotičnimi trgovinami ali pornografsko industrijo (razen revije za odrasle); (vi) ki so povezane z orožjem ali nezakonitimi drogami oziroma izdelki; (vii) ki so povezane z alkoholom ali tobakom do te mere, da alkohol ali tobak predstavljata edina proizvoda, ki ju prodaja vaše podjetje; (viii) za katere razumno verjamemo, da lahko škodujejo kateri koli kartični shemi ali našemu ugledu; (ix) ki so prepovedane pod katerim koli zakonom ali predpisi, ki veljajo za vas, imetnika kartice ali kateri koli vaš izdelek ali storitev, ali so nezakonite na kakšen drug način. Po lastni presoji se lahko odločimo, ali je mogoče vaše storitve pripisati katerim od zgoraj naštetim izdelkom ali storitvam, in ki zato posledično niso skladni s temi pogoji. Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji dodajamo kategorije prepovedanih transakcij ali kategorij poslovanja z dodajanjem takšnih kategorij tem pogojem ali pravilniku dovoljene uporabe, kar je objavljeno v Središču za podporo na spletni strani SumUp.

3.5 Če nam posredujete ali poskušate posredovati kakršno koli transakcijo, za katero verjamemo, da krši te pogoje ali zakon in/ali izpostavlja nas, druge uporabnike naših storitev ali naše mehanizme z namenom škodovanja (kar med drugim vključuje prevaro, škodovanje znamki ali ugledu ali kriminalna dejanja) si pridržujemo pravico, da ne avtoriziramo, suspendiramo ali zavrnemo transakcijo; in/ali zapremo ali suspendiramo vaš račun; in/ali da prijavimo transakcijo ustreznemu organu pregona; in/ali zahtevamo od vas odškodnino; in/ali vam zaračunamo administracijske stroške do 200 EUR v primeru, da opravimo kar koli od zgoraj naštetega.

4 Terminali in programska oprema

4.1 Naše terminale lahko kupite, najamete ali si jih izposodite po nabavni ceni ali pod pogoji za najem, kot občasno določimo ali objavimo na spletni strani SumUp. Za nakup lahko veljajo ločeni pogoji, vključno s tem, da prodajalec, najemodajalec ali posojilodajalec terminala nismo nujno mi, temveč družba naše skupine.

4.2 Za en račun lahko uporabite samo en terminal. Na vašo zahtevo vam lahko damo na razpolago več terminalov za dodatne račune ali podračune.

4.3 Terminala ne smete prodati, dati v najem, licencirati ali prenesti tretji osebi, ali dovoliti uporabo terminala tretji osebi. Prav tako na noben način ne smete spreminjati programske ali strojne opreme terminala. Terminala ne smete uporabljati za noben drug namen kot za sprejemanje transakcij.

4.4 Razen pri kakršnem koli nakupu terminala, nam boste na našo zahtevo terminal vrnili bodisi ob prekinitvi ali prenehanju teh pogojev, ali za namen zamenjave obstoječega terminala. V primeru, da prekinete to pogodbo, terminal vrnete na lastne stroške.

4.5 Da boste lahko nadaljevali uporabo storitev, morate namestiti vsako in vse posodobitve aplikacije.

5 Vaše obveznosti

5.1 Plačila pod temi pogoji lahko opravljate izključno s terminali, ki smo vam jih dali na razpolago.

5.2 Transakcije ne smete sprejeti, če plačilna kartica ne vsebuje vseh elementov, ki so značilni za ta tip kartice, če je videti, da je kartica zlorabljena ali poškodovana, ali v primeru, da je kartici pretekel rok veljavnosti.

5.3. Brez našega dovoljenja za nobeno transakcijo ne smete nastaviti minimalnega praga, nižjega od 1 €. Imetnikom kartic morate ponuditi vsaj enake pogoje, kot kupcem, ki plačajo z gotovino za blago in/ali storitve. Imetnikom kartic ne smete zaračunati dodatnih zneskov ali doplačil.

5.4 Spremljati morate svoj račun in zgodovino transakcij ter povrniti posameznemu lastniku kartice vse transakcije, ki ste jih prejeli pomotoma, ali pa presežek, v primeru, da je bil znesek transakcije napačen.

5.5 Pravočasno nas morate obveščati o vseh spremembah podatkov, ki ste nam jih posredovali v trenutku sklenitve pogodbe, vključno s spremembami tipa ali narave vašega poslovanja, spremembe v ponudbi izdelkov, prodaji ali najemu vašega podjetja, ali katerimi koli spremembami lastništva, spremembami pravne oblike ali imena podjetja, spremembami naslova ali podatkov o bančnem računu, negativnimi materialnimi spremembami vašega finančnega položaja in spremembami informacij, ki ste jih posredovali za preverbo skladno z zakoni za preprečevanje denarja ali financiranja terorizma.

5.6 Ves material SumUp, ki ste ga za namene oglaševanja prejeli od nas, morate prikazovati na vidnem mestu v vaši poslovalnici. Takšen material lahko vključuje nalepke z logotipom SumUp za v vašo trgovino, poslovalnico ali avtomobilska okna, in/ali material z logotipom kartične sheme oz. znake ali letake, ki jih morate imeti predstavljene po navodilih kartične sheme, SumUpa ali po zakonu.

5.7 Imetniku kartice morate izročiti potrdilo o transakciji v papirnati obliki, če tako zahteva zakon, ali pravila kartične sheme. Dodatno lahko imetnikom kartic ponudite možnost (vendar ne namesto papirnega potrdila, če je to zakonsko zahtevano) prejema potrdila o transakciji po elektronski pošti ali prek SMS-sporočila.

5.8 Strinjate se, da v polni meri zagotavljate, da so podatki za prijavo v vaš račun varni pred drugimi osebami, da noben uporabnik terminala ne bo spreminjal vnesenih podatkov, in da ne bo prišlo do nepooblaščene uporabe vašega računa, terminalov ali katere koli zaupne informacije, povezane z uporabo storitev. Če posumite ali veste, da je bil račun uporabljen brez vašega pooblastila, nas morate o tem nemudoma obvestiti z uporabo podatkov za stik, navedenih v razdelku 15.6 spodaj, in/ali spremeniti podatke za prijavo v naši aplikaciji. Ko od vas prejmemo takšno obvestilo, bomo izvedli razumne ukrepe, da preprečimo nepooblaščeno uporabo vaših podatkov.

5.9 Zavezujete se, da boste v času trajanja teh pogojev upoštevali vse veljavne predpise standarda Card Industry Data Security Standard – PCI-DSS (»Skladnost s PCI«). Te predpise morate upoštevati še zlasti za shranjevanje, obdelavo in prenos podatkov plačilnih kartic. Informacije o PCI-DSS so na voljo na spletnem mestu Sveta PCI na naslovu http://pcisecuritystandards.org.

5.10 Izpiske (npr. račune ali izkaze o plačilu), ki vam jih posredujemo, pa tudi plačila, povračila, finančne reklamacije ali katere koli druge transakcije, ki smo vam ali imetniku kartice izplačali ali so bile bremenjene z vašega bančnega računa, morate pregledati takoj. Pri ugovoru na izpiske ne sme prihajati do zamud, odgovoriti morate najpozneje v petindvajsetih (25) delovnih dneh (»delovni dan« pomeni dan od ponedeljka do petka, brez regionalnih dela prostih dni ali drugih javnih praznikov v Litvi). Če ne podate ugovora pravočasno, se šteje, kot da se strinjate z navedenim. Pridržujemo si pravico do ponovne izdaje popravljenih izkazov ali popravka plačila po preteku tega roka. Razen, če je tako določeno v zakonu, ste izključno vi odgovorni za beleženje vseh transakcij in drugih podatkov, povezanih z vašim računom in uporabo storitev.

DRUGI DEL – Obdelava plačil

6 Sredstva

6.1 Za namene teh pogojev izrecno pooblaščate nas in vsako finančno institucijo, s katero sodelujemo, da v vašem imenu hrani, prejema in izplačuje sredstva, kot je to navedeno v razdelku 1.4. Zgornje pooblastilo je v celoti veljavno in učinkovito, dokler vaš račun ni zaprt ali izbrisan. Izplačila na vaš bančni račun vsaj delno izvedejo tretje finančne institucije (na primer banke, kjer imate tako vi kot mi bančne račune). Ko sredstva izplačamo vaši banki, ne odgovarjamo za končni obseg sredstev na vašem bančnem računu. Izplačilo bomo opravili najpozneje naslednji dan po prejemu sredstev v vašem imenu (razen v primeru izjem, opisanih v spodnjih razdelkih 6.2 in 7).

6.2 Če nam tako naročite, lahko dlje časa hranimo vaša sredstva kot rezultat transakcij za daljša obdobja in jih ne prenašamo na vaš bančni račun dnevno, ampak tedensko ali mesečno, kar vam je ljubše. Za taka sredstva, ki jih hranimo za vas, ne dajemo obresti, vendar vam tudi ne bomo zaračunali nobenih stroškov za hrambo sredstev z zakasnjenim izplačilom.

6.3 Izplačila na vaš bančni račun bomo izvedli na podlagi edinstvenega identifikatorja – številke bančnega računa z IBAN, – ki ga navedete ob registraciji računa. Nismo odgovorni za preverjanje skladnosti številke bančnega računa z imenom imetnika računa in ne za preverjanje, ali ste imetnik računa. Dokler bomo obdelovali izplačila z istimi podrobnostmi bančnega računa, ki ste nam jih posredovali, ne bomo odgovorni, vendar se bomo po najboljših močeh potrudili, da sledimo plačilom in zahtevali vračila sredstev (za katera vam lahko dodatno zaračunamo).

6.4 Če zaradi napak pri številki bančnega računa ali drugih razlogov zunaj našega nadzora (npr. zaprt bančni račun itn.), ne bomo mogli izvesti plačila in bodo sredstva izplačila vrnjena od vaše banke, bomo obdržali takšna sredstva v vašem imenu, dokler ne bomo stopili v stik z vami ali vašim pravnim naslednikom (v primeru vaše smrti) za razjasnitev podatkov o bančnem računu ali dokler nam veljavni zakoni ne bodo omogočili, da sprejmemo takšna sredstva v svojo last.

6.5 Na vaš račun ne boste prejemali obresti ali katerih koli drugih zaslužkov v zvezi s katerimi koli sredstvi. Nepreklicno nam dodeljujete vse pravice in pravni interes za vse obresti in/ali druge dobičke, ki bi lahko nastali, ali bi jih bilo mogoče pripisati sredstvom na vašem računu.

6.6 Izplačil sredstev, povezanih s transakcijami, ki jih še nismo prejeli od ustreznih finančnih institucij, ne bomo izvedli.

6.7 Pridružujmo si pravico do izvedbe preiskave ali reševanja katerega koli čakajočega spora v povezavi z vašim računom. Posledično vam lahko omejimo dostop do vaših sredstev v času, kolikor traja, da opravimo pregled. Prav tako lahko omejimo dostop do vaših sredstev, če tako zahteva določen zakon ali sodni nalog.

7 Rezerve

7.1 Za namen zavarovanja izvajanja naših obveznosti plačila pod temi pogoji, si pridružujmo pravico, da kadar koli začasno zadržimo vaša izplačila in pridobimo rezerve (»rezerve«). Zadržimo lahko tudi rezerve na podlagi ocene tveganja, po naši lastni presoji, kadar koli med vašo uporabo naših storitev.

7.2 Rezerve bodo uporabljene tudi kot garancija za nas, ne glede na zapisano v členu 7.1. Pridružujmo si pravico do zbiranja in v posameznem primeru tudi odvzema zneska iz rezerve brez predhodnega obvestila, če imate do nas dolgove pod pogoji v tem zapisu, vključno z negativnimi stanji na računu.

7.3 Če nam dolgujete znesek, ki presega znesek rezerve, nam morate nemudoma, vendar ne pozneje od 3 (treh) delovnih dni, na našo zahtevo izplačati ustrezni znesek. Izrecno nas pooblaščate, da vzamemo katere koli zneske, ki nam jih dolgujete, vključno s stroški in izdatki, ki nastanejo v povezavi z zbiranjem teh vsot z vašega bančnega računa, ki ga uporabljate za prejemanje izplačil in/ali vaše kreditne kartice, ali bančnega računa, ki ste ga uporabili za nakup katerega koli od naših terminalov, ali pa da trgamo te vsote od zneskov, ki vam jih dolgujemo. Če na našo zahtevo ne plačate zneskov, ki nam jih dolgujete v celoti, to pomeni resno kršitev teh pogojev, in boste nosili vse stroške, ki so povezani s pridobivanjem teh zneskov, kar med drugim vključuje odvetniške provizije in stroške, provizije agencij za izterjavo in vseh veljavnih obresti.

8 Finančne reklamacije

8.1 Znesek transakcije vam lahko povrnemo na vaš račun, če je transakcija sporna, če jo zadevna kartična shema, naš obdelovalec, imetnik kartice ali katera koli od naših pooblaščenih finančnih institucij zavrne iz katerega koli razloga, če ni bila odobrena ali če kakor koli posumimo, da transakcija ni bila odobrena, ni zakonita, je sumljiva ali če krši ta pravila (»finančna reklamacija«).

8.2 Na našo zahtevo nam morate na lastne stroške pomagati pri preiskavah katerih koli vaših transakcij, obdelanih prek naših storitev. Strinjate se, da lahko v primeru nesodelovanja z nami v razumnem času, v kar je vključeno omogočanje vpogleda v potrebno dokumentacijo najpozneje v desetih (10) delovnih dneh od prejete zahteve, pride do nepovratne finančne reklamacije. Pridržujemo si pravico do zaračunavanja provizije za preiskovanje in/ali posredovanje pri finančnih reklamacijah. Provizije občasno objavimo na seznamu pristojbin.

8.3 Če spor v zvezi s finančno reklamacijo ni razrešen z banko izdajateljico ali kartično shemo v vašo korist, ali če se odločite za ugovor na finančno reklamacijo, si pridržujemo pravico do pridobitve prvotnega zneska transakcije, vključno s provizijami, in prvotno transakcijo povrnemo imetniku kartice.

8.4 Če ugotovimo, da imate pretirano količino finančnih transakcij, imamo pravico do zadržanja izplačil iz vašega uporabniškega računa na vaš bančni račun, zadržanja rezerve, ki jo razumno določimo sami, da krijemo pričakovane finančne reklamacije in s tem povezane provizije, ali da prekinemo ali onemogočimo storitve in zapremo račun.

9 Povračila in vračila

9.1 Skladno s temi pogoji in pravili mreže, s sprejetjem transakcij s storitvami obdelujete vsa vračila in vračate denar s svojega računa.

9.2 Pravila mreže določajo – poleg drugih zahtev –, da ob nakupu ponudite in razložite pravični pravilnik vračil in odpovedi, ter da ne vračate gotovine za transakcije, razen, če to zahteva zakon, in da ne sprejemate gotovine ali drugega vrednega predmeta v zameno za povračilo transakcije.

9.3 Znesek povračila mora vključevati vse davke, ki so potrebni za povračilo, in ne sme preseči zneska prvotne transakcije.

9.4 V primeru zamenjave, delnega vračila ali napačne transakcije oziroma napačnega zneska transakcije, morate vedno povrniti celoten znesek prvotne transakcije, in šele nato izvesti novo transakcijo za novo blago in/ali storitev ali znesek, ki bi moral biti dejansko zaračunan.

9.5 Prek vašega računa obdelana povračila so avtorizirana v tridesetih (30) dneh od dneva izvedbe vaše transakcije. Odšteli vam bomo prvotni znesek transakcije, vključno s provizijami, in prvotno transakcijo povrnili imetniku kartice.

9.6 Če ugotovimo, da obdelujete preveliko število povračil, lahko onemogočimo vašo možnost izdajanja povračil.

10 Davki

10.1 Odgovorni ste za določanje, zbiranje, zadržanje, poročanje in nakazilo davkov ustreznim davčnim ustanovam, tako ocenjenih, nastalih ali zahtevanih, ki jih je treba zbrati, plačati ali jih ne upoštevati iz katerega koli razloga, in so povezani z uporabo naših storitev. Če je tako zahtevano po zakonu, ali če tako zahtevajo vladni organi, imamo pooblastilo, vendar nismo dolžni, da ustreznim ustanovam poročamo o podatkih vašega računa, in zgodovini vaših transakcij.

TRETJI DEL – predplačniška kartica SumUp

11 Splošno

11.1 Družba SumUp vam lahko po lastni presoji izda predplačniško kartico (»kartica«) in elektronsko denarnico (»denarnica«), ki je povezana z vašim računom SumUp. Razpoložljivost te storitve je povezana s protokoli aktivacije, preverjanjem identitete in z razpoložljivostjo sredstev in ni univerzalno na voljo vsem strankam družbe SumUp.

11.2 Za uporabo te storitve se lahko zaračunajo pristojbine za transakcijo. Uveljavljene pristojbine, če obstajajo, so navedeni na seznamu pristojbin.

11.3 Kartico je izdala družba SumUp Payments Limited (lastniško povezana družba v Združenem kraljestvu, ki ima dovoljenje v Združenem kraljestvu kot ustanova za elektronski denar (FRN 900700)), skladno z licenco, ki jo ima pri MasterCard International Incorporated.

11.4 Za uporabo te kartice je potreben račun SumUp, zato za to storitev veljajo vsi pogoji, navedeni v prvem, drugem in četrtem delu teh pogojev.

11.5 Kartica in denarnica sta namenjeni podjetjem in ju je dovoljeno uporabljati za izvedbo plačil podjetjem, registriranim pri SumUp. Nista namenjeni za osebno uporabo.

12 Storitev

12.1 Vsak račun SumUp s priloženima kartico in denarnico ima možnost za prejem izplačil na svoj bančni račun ali kartico/​denarnico. Način lahko izberete z dostopom do svojega računa prek aplikacije SumUp.

12.2 Če se odločite za prejemanje sredstev na svojo kartico, se sredstva shranijo v denarnici, s katero upravlja SumUp v vašem imenu za ta namen.

12.3 Znesek, ki je enak znesku v vaši denarnici, bomo ločili od lastnih sredstev, toda skupaj z zneski iz drugih denarnic, in ga hranili na ločenem bančnem računu skladno s svojimi regulativnimi obveznostmi.

13 Nalaganje sredstev v denarnico

13.1 V denarnico lahko polagate sredstva, tako da izberete prejemanje dohodka od obdelave vaše trgovske kartice (tj. izplačila) neposredno v denarnico. To pomeni, da bomo znesek izplačila, z odštetjem kakršnih koli pristojbin, prenesli v vašo denarnico in ga bomo pretvorili v elektronski denar z nazivno vrednostjo in ga shranili v vašo denarnico.

13.2 Poleg financiranja vaše denarnice prek vaše trgovinske dejavnosti lahko družba SumUp zagotovi tudi možnost, da financirate svojo denarnico z nalaganjem sredstev neposredno prek kreditne ali debetne kartice ali prek bančnega nakazila.

13.3 Prenosov v denarnico ni mogoče razveljaviti ali preklicati. Vsekakor pa lahko kadar koli zaprosite za unovčenje elektronskega denarja iz denarnice, torej kadar koli in brezplačno nakažete znesek iz denarnice na svoj bančni račun.

13.4 Kartico lahko uporabljate na vseh mestih, ki sprejemajo predplačniške kartice MasterCard. Pri nakupih s kartico lahko tudi zahtevate od nas, da unovčimo elektronski denar iz vaše denarnice.

14 Dvigovanje sredstev iz denarnice

14.1 Kadar koli lahko izberete, da brezplačno prenesete sredstva iz svoje denarnice na svoj bančni račun (torej unovčite elektronski denar). Prijaviti se morate v svoj račun s svojim edinstvenim uporabniškim imenom, z geslom ali z drugimi ustreznimi poverilnicami za namene naročila prenosa sredstev iz denarnice na svoj bančni račun, nato pa sledite navodilom, ki vključujejo, da morate navesti podatke o svojem bančnem računu. Za to unovčenje se lahko izvaja varnostno preverjanje in nadzor za preprečevanje goljufij. Zahteva za unovčenje se šteje za sprejeto z naše strani v trenutku, ko je oddana in ste jo pooblastili prek aplikacije; v običajnih okoliščinah bodo sredstva nakazana na vaš bančni račun najpozneje naslednji delovni dan, če je zahteva oddana pred 12. uro. Litovski čas za delovni dan in za vaš bančni račun je v Litvi na isti dan.

14.2 Za unovčenje vašega elektronskega denarja veljajo enaka pravila kot za izplačila na vaš bančni račun skladno z razdelkoma 6.3 – 6.4 teh pogojev.

14.3 Za vaš račun/​denarnico SumUp prekoračitve niso na voljo.

15 Vaše obveznosti in odgovornost za nepooblaščene transakcije

15.1 Pri registraciji in aktivaciji kartice morate nastaviti številko PIN.

15.2 Številke PIN ne napišite na kartico in je ne hranite skupaj z njo.

15.3 Nikoli nikomur ne povejte svoje številke PIN. Odgovorni ste za vse pooblaščene kartične transakcije in stroške, ki nastanejo zaradi uporabe kartice. Če dovolite drugi osebi dostop do kartice, številke kartice, računa, številke PIN, denarnice ali poverilnic za aplikacijo, bomo to obravnavali kot pooblaščeno uporabo in vi boste odgovorni za vse transakcije in stroške, ki so jih te osebe povzročile.

15.4 Pri nekaterih kartičnih transakcijah bo morda potrebno dodatno varnostno preverjanje prek zadevnega 3D varnostnega sistema kartične sheme pred zaključkom transakcije; takšno preverjanje je obvezno. To lahko zahteva, da odgovorite na varnostna vprašanja, da potrdite transakcijo z uporabo potrditvene kode, prejete prek SMS-a ali e-pošte, ali da potrdite transakcijo z branjem prstnega odtisa na združljivi napravi.

15.5 V celoti ste odgovorni za uporabo vsake kartice, številke kartice, računa, številke PIN, denarnice ali poverilnic za aplikacijo skladno s temi pogoji.

15.6 Takoj se obrnite na naspodpora@sumup.si če menite, da so bili vaša kartica, številka kartice, račun, številka PIN, denarnica ali poverilnice za aplikacijo izgubljeni ali ukradeni stolen ali da je nekdo prenesel ali želel prenesti denar z vaše kartice/​denarnice brez vašega dovoljenja.

15.6.1 Če sumite, da je vaša kartica ogrožena, jo lahko začasno blokirate, tako da se prijavite v aplikacijo SumUp. V takšnih primerih se obrnite tudi na nas, da bo lahko to naša varnostna ekipa raziskala in zaščitila vaš račun.

15.7 Ne bomo odgovorni za kakršne koli izgube zaradi nepooblaščenih kartičnih transakcij, če boste kršili zgoraj navedene dolžnosti ali na drugačen način ravnali nepošteno, namerno ali izjemno malomarno pri izvedbi kartičnih transakcij ali če lahko razumno sumimo goljufijo, o čemer bomo obvestili nadzorni organ. V nasprotnem primeru, pod pogojem, da nas obvestite o takih nepooblaščenih kartičnih transakcijah najpozneje v 6 mesecih, vam bomo v celoti povrnili znesek nepooblaščene transakcije najpozneje do konca delovnega dne po dnevu, kos te nas o tem obvestili.

16 Pogoji, izključitev, prekinitev storitve denarnice in kartice

16.1 Skladno z veljavnimi zakoni in uredbami za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma moramo pridobiti, preveriti in zapisati podatke vseh svojih strank. Dokler ta postopek ni končan, je lahko vaša storitev delno ali povsem omejena.

16.1.1 Če je vaša identiteta delno preverjena, bo popolna uporaba kartice omejena, vendar boste lahko uporabljali kartico za nakupne transakcije v trgovinah. Omejitve vključujejo: brez dvigovanja na bankomatih, mednarodne transakcije, prenosi z enega računa na drugega in dodatni pologi. Uporaba kartice je tudi kadar koli podvržena omejitvam za preprečevanje goljufij z obvestilom ali brez njega.

16.2 Pridržujemo si pravico, da blokiramo, začasno prekličemo ali povsem prekličemo vašo kartico ali denarnico, če na podlagi svojih pravilnikov in procesov odkrijemo dejavnost, za katero razumno menimo, da je goljufiva, sumljiva ali kazniva, ali dejavnost, ki ni skladna s temi pogoji.

16.3 Začasno lahko prekličemo vašo kartico ali denarnico, če zaznamo nenavadno ali sumljivo dejavnost na računu. Če bomo izvajali to pravico, ne bomo prevzeli odgovornost zaradi morebitne nerazpoložljivosti sredstev na vaši kartici in/​ali v denarnici ali zaradi vaše nezmožnosti uporabe kartice.

16.4 O blokadi, začasnem ali popolnem preklicu vaše kartice ali denarnice vas bomo obvestili najpozneje takoj po izvedbi katerega koli od teh ukrepov, razen če bi takšno obvestilo vplivalo na varnostne ukrepe v zvezi z uporabo kartice ali denarnice ali bilo drugače v nasprotju z zakoni.

16.5 Zaradi varnosti lahko omejimo znesek ali število transakcij, ki jih lahko izvedete s svojo kartico. Kartice ne smete uporabljati za nezakonite spletne igre na srečo ali kakršne koli nezakonite transakcije. Katere koli omejitve lahko povečamo, zmanjšamo, prekličemo ali začasno prekličemo, lahko pa tudi kadar koli dodamo nove.

ČETRTI DEL – Dodatni pravni pogoji

17 Naše obveznosti

17.1 Pod temi pogoji v največji zakonsko določeni meri ne odgovarjamo za neposredno ali posredno izgubo ali škode ali nedelovanje, če to izhaja iz naše skladnosti s pravnimi in regulatornimi predpisi in s predpisi mreže, v primerih višje sile ali kršenja teh pogojev, ali katerih koli drugih veljavnih pravnih in regulatornih zahtev.

17.2 Ne odgovarjamo za posredne ali posledične izgube, vključno z izgubo dobička ali izgubo ugleda.

17.3. Noben del teh pogojev ne izključuje naše odgovornosti za zakonsko odgovornost, ki je ni mogoče izključiti ali spremeniti s pogodbo med strankama.

17.4 SumUp ne jamči in ni odgovoren za dejanja ali nedejavnost tretjih oseb, ki so vključene v storitve, ali tretjih oseb, ki oglašujejo na našem spletnem mestu.

17.5 Pod temi pogoji ne odgovarjamo za motnje ali krnitev storitev ali prekinitev ali krnitev posredniških storitev.

17.6 V nobenem primeru ne odgovarjamo na zahtevke, postopke, škodo ali izgube v znesku, ki presega znesek prejetih provizij z naše strani za izvedbo naših storitev v zadnjih treh (3) mesecih pred pojavom dogodka, na katerem temelji vaš dejanski zahtevek.

17.7 Ne odgovarjamo za okvare strojne opreme tretjih oseb in drugih proizvodov, ki jih morda prodajamo, ali proizvode, ki vključujejo naše storitve. Proizvajalec, ki je odgovoren za servis in podporo, mora določiti garancijo in druge pogoje za takšno strojno opremo in izdelke.

18 Odškodnina

18.1 Povrnili boste odškodnino, branili in prevzeli odgovornost za nas in naše zaposlene, direktorje, agente, povezana podjetja in zastopnike ter naše izvajalce za vse zahtevke, stroške (vključno z, in ne omejeno na, razumne odvetniške provizije), izgube ali škodo, ki so posledica katerega koli zahtevka, dejanj, revizije, preiskave ali drugih postopkov, ki izhajajo iz (i) vašega kršenja katerega koli zakona, pravil ali predpisa katerega koli pristojnega sodišča ali določbe teh pogojev, predpisov mreže ali katerih koli drugih dodatnih pogojev poslovanja, ki veljajo za vaš račun; ali (ii) vaše napačne ali nepravilne uporabe storitev; ali (iii) kakršne koli transakcije, ki jo opravite prek storitev; ali (iv) vaše kršitve katerih koli pravic tretjih oseb, kar med drugim vključuje vse pravice glede zasebnosti, objavljanja ali pravic intelektualne lastnine; ali (v) dostopa katere koli tretje osebe in/ali njene uporabe storitev z vašim edinstvenim uporabniškim imenom, geslom ali drugimi ustreznimi poverilnicami.

19 Zaupnost in zasebnost

19.1 Obe strani morata obravnavati informacije, ki jih vi prejmete od nas, ali mi prejmemo od vas ali od imetnika kartice v povezavi s temi pogoji, kot zaupne, in ne dovolimo tretjim osebam dostopa do teh zaupnih informacij. Zaupne informacije so zlasti operativne informacije in/ali poslovne skrivnosti o vas ali katere koli neanonimne informacije o imetniku kartice. Vi in mi se zavezujemo, da bomo upoštevali veljavne predpise o varovanju podatkov in izvedli ustrezne ukrepe pred nepooblaščeno uporabo kartic in podatkov imetnikov kartic. Takšne podatke je mogoče shraniti samo če, in za toliko časa, kot je to nesporno potrebno.

19.2 Če osebne podatke imetnikov kartic prenesemo nazaj k vam, lahko takšne podatke uporabljate le v obsegu, ki je potreben za nadzor limitov, za izvajanje ukrepov proti prevaram ali za preprečevanje neplačil, in ne za druge namene, kot je na primer profiliranje (npr. ocena nakupnega vedenja) ali za prodajne in trženjske dejavnosti, razen če se imetnik kartice s takšno uporabo izrecno ne strinja. Takšnih informacij ne smete razkriti ali širiti tretjim osebam ali jih uporabljati v trženjske namene, razen če se imetnik izrecno ne strinja s tem. Upoštevati morate vso veljavno zakonodajo za varstvo podatkov.

19.3 Več podrobnejših informacij o tem, kako zbiramo, uporabljamo in varujemo vaše podatke najdete v razdelku Pravilnik o zasebnosti na naši spletni strani.

20 Odnosi s tretjimi osebami

20.1 Nismo stranka, ki bi bila v pravnem razmerju med vami in imetnikom kartice, in nikakor ne odgovarjamo za naravo kakršnih koli transakcij, vključno z, vendar ne omejeno na, kakovost in naravo blaga in storitev, ki jih ponujate oziroma prodajate, na prodajno ceno, popuste, garancijske pogoje itd. Vedno se predstavljajte kot ločen subjekt od SumUpa.

21 Pogoji, ukinitev in prekinitev

21.1 Ti pogoji veljajo za nedoločen čas. Svoj račun lahko kadar koli prekinete in zaprete, o čemer nas morate pisno obvestiti. Ob predhodnem obvestilu lahko kadar koli, brez vsakega razloga ukinemo, onemogočimo ali zapremo vaš račun. Vaš račun lahko ukinemo ali onemogočimo in zapremo tudi brez predhodnega obvestila, če: (i) kršite katerega od teh pogojev ali kateri koli drugi pogoj, ki velja za specifične storitve, za katere veljajo ločeni pogoji poslovanja, kar med drugim vključuje tiste, ki so vezani na predpise omrežja; ali (ii) če kršite ali upravičeno verjamemo, da kršite kateri koli zakon ali predpis, ki velja za vašo uporabo naših storitev; ali (iii) z razlogom verjamemo, da ste na kakršen koli način vpleteni v nezakonito aktivnost, pranje denarja, financiranje terorizma ali druge kriminalne dejavnosti; ali (iv) za nas predstavljate nesprejemljivo kreditno tveganje ali tveganje za prevaro, ali (v), če utemeljeno verjamemo, da je bil vaš račun (vključno s povezano kartico/denarnico) ogrožen, ali iz drugih varnostnih razlogov.

21.2 Če vaš račun iz katerega koli razloga onemogočimo ali zapremo: (i) za vas še vedno veljajo ti pogoji, (ii) nemudoma morate prenehati uporabljati storitev, (iii) strinjate se, da preneha veljati licenca za dostop in uporabo storitev, ki ste jih prejeli pod temi pogoji, (iv) se strinjate, da si pridržujemo pravico do, vendar k temu nismo zavezani, brisanja vseh podatkov o vašem računu, shranjenih na naših strežnikih, in da (v) za prekinitev dostopa do storitev ali brisanje podatkov o vašem računu ne odgovarjamo niti vam niti tretjim osebam.

21.3 Po učinkoviti ukinitvi vašega računa nam morate nemudoma plačati vse zneske, ki nam jih dolgujete skladno s temi pogoji, mi pa vam bomo prav tako plačali vse zneske, ki vam jih pod temi pogoji dolgujemo. Kljub predhodni določbi imamo do končne poravnave obveznosti računa pravico do zadržanja rezerv, vključno s katerimi koli potencialnimi finančnimi reklamacijami, vendar pa tudi v vsakem primeru, če je o začetku učinka ukinitve preteklo več kot trinajst (13) mesecev.

22 Komunikacija

22.1 Pisno komunikacijo in obvestila vam bomo poslali po pošti na navedeni elektronski naslov. Takšna komunikacija in obvestila se razumejo za prejeta z vaše strani v roku štiriindvajset (24) ur od trenutka pošiljanja po elektronski pošti, razen če prejmemo obvestilo, da elektronsko sporočilo ni bilo dostavljeno.

22.2 V ta namen morate ves čas za svoj račun vzdrževati vsaj en veljaven elektronski naslov. Če vaš edini navedeni elektronski naslov ni veljaven, ali če ste spremenili elektronski naslov, vendar nas o taki spremembi niste obvestili, ne prevzemamo odgovornosti.

22.3 Redno in pogosto morate preverjati prejeta sporočila. Elektronska sporočila lahko vsebujejo povezave do nadaljnje komunikacije na našem spletnem mestu. Kjer je zakonsko zahtevano, da vam informacije posredujemo na trajnem mediju, vam bomo po elektronski ali navadni pošti poslali obvestilo, v katerem vas bomo usmerili na informacije na našem spletnem mestu na način, ki vam bo omogočil zadržanje informacij v tiskani obliki. Hraniti morate kopije vseh sporočil, ki vam jih pošljemo, ali do katere vam omogočimo dostop.

22.4 Razen komunikacije po elektronski pošti si pridržujemo pravico, da vzpostavimo stik z vami prek dopisov ali telefona, kadar je to ustrezno. Kakršna koli komunikacija ali obvestilo, ki vam bo poslano po navadni pošti, se razume za prejeto v roku treh (3) delovnih dni od datuma odpošiljanja pošte v Litvi, v primeru mednarodnih pošiljk pa v roku petih (5) delovnih dni.

22.5 Nastavili vam bomo želeni jezik na podlagi države, ki jo izberete v postopku registracije, in vam v izbranem jeziku pošiljali standardno komunikacijo. Za nestandardno komunikacijo si pridržujemo pravico, s čimer se strinjate, do komunikacije z vami v angleškem jeziku. Dokumenti in komunikacija v katerem koli drugem jeziku so zgolj priročno pomagalo, in ne predstavljajo obveze za nas, da bi v tem jeziku morali voditi katero koli nadaljnjo komunikacijo.

23 Pravice do intelektualne lastnine

23.1 Pravice do intelektualne lastnine (»Pravice IL«) pomenijo vsakršne in vse pravice, neposredno ali posredno povezane s storitvami, terminali, spletnim mestom, imeni spletnih domen, vse vsebine, s tehnologijo povezanih storitev in vseh logotipov, vključno z, vendar ne omejeno na, avtorskimi pravicami, moralnimi pravicami, pravicami do baze podatkov, zaščitenimi blagovnimi znamki, pravicami do imen, modeli uporabe in oblikovnimi pravic, patenti, in vsemi drugimi ekskluzivnimi ali ne-ekskluzivnimi pravicami po vsem svetu, kot obstajajo zdaj, ali še bodo oziroma bodo podeljene ali prenesene v prihodnosti.

23.2 Mi (ali naši licencodajalci) smo ekskluzivni lastniki vseh pravic IL, ki zadevajo storitve, in nič v teh pogojih ne more biti razumljeno kot prenos ali koncesija teh pravic IL na vas. Brez predhodnega pisnega dovoljenja pravic IL ne smete kopirati, presnemavati ali jih uporabljati.

23.3 Podeljujemo vam osebno, omejeno, neekskluzivno, preklicno, neprenosljivo licenco (brez pravice do podrejenih licenc) za elektronski dostop in uporabo storitev za namene sprejemanja transakcij.

23.4 Brez našega predhodnega pisnega dovoljenja ne smete (i) prenesti nobenih pravic, ki so vam bile podeljene v sklopu teh pogojev, tretji osebi; (ii) tretji osebi ponuditi priložnosti za uporabo storitev (v najem, zakup ali drugače); (iii) dostopati do ali spremljati katerih koli vsebin, materiala ali informacij na katerem koli sistemu SumUp ročno ali avtomatizirano; (iv) kopirati, razmnoževati, spreminjati, preoblikovati, ustvarjati izpeljanih del, javno prikazati, ponovno objaviti, naložiti, objaviti, prenesti, prodati naprej ali na kakršen koli način distribuirati SumUpove vsebine, material ali informacije; (v) kršiti omejitve ali zaobiti katerekoli tehnične omejitve storitev, uporabiti katera koli orodja za omogočanje lastnosti ali funkcij, ki so sicer onemogočene v storitvi, ali dekompilirati, razstaviti ali drugače z obratnim inženiringom predelate storitve, razen v primeru, da je taka omejitev izrecno prepovedana z zakonom; ali (vi) uporabljati storitve za namene, drugačne od dovoljenega namena, skladno s temi pogoji.

23.5 V sklopu uporabe storitev lahko ustvarjate in posredujete vsebine (»Uporabniške vsebine«). Za uporabniške vsebine obdržite vse pravice, skladno s pravicami, ki nam jih odobrite s sprejetjem teh pogojev. Za vse uporabniške vsebine, ki nam jih posredujete, potrjujete, da ste lastnik vsebin, ali da imate dovoljenje od imetnika avtorskih pravic za nalaganje vsebin, in nam podeljujete po vsem svetu veljavno, neekskluzivno pravico, ki ne vsebuje provizij, je polno plačana, prenosljiva in omogoča podlicenciranje, do uporabe in reproduciranja te vsebine v katerihkoli promocijskih aktivnostih in javne objave, povezane s storitvami ali SumUpom. Z ukinitvijo računa lahko izbrišete uporabniške vsebine, ki ste jih posredovali. Storitvenim dejavnostim ne smete posredovati uporabniških vsebin, ki: (i) so napačne, zavajajoče, nezakonite, odbijajoče, nespodobne, pornografske, obrekljive, klevetniške, grozilne, nadlegovalne, sovražne, zlorabne ali hujskaške; (ii) spodbujajo dejanja, ki se razumejo kot kazniva dejanja ali dejanja civilnopravne odgovornost; (iii) kršijo katere koli dolžnosti ali pravice do katere koli fizične ali pravne osebe, vključno s pravicami do objavljanja ali zasebnosti; (iv) vsebujejo koruptivne podatke ali katere koli škodljive, moteče ali destruktivne datoteke (v) oglašujejo izdelke, konkurenčne izdelkom SumUp, ali storitve ali izdelke in storitve njihovih partnerjev; ali (vi) po naši lastni presoji omejujejo katero koli fizično ali pravno osebo pri uporabi ali koriščenju storitev, ali ki nas lahko izpostavijo škodi ali odgovornosti. Čeprav nismo zavezani k filtriranju, urejanju ali spremljanju katere koli uporabniške vsebine, si pridržujemo pravico do urejanja katerih koli uporabniških vsebin kadar koli in brez predhodnega obvestila. Strinjate se, da ste z uporabo storitev lahko izpostavljeni žaljivim, nespodobnim ali spornim uporabniškim vsebinam. Ne odgovarjamo in ne jamčimo za nobeno izgubo ali škodo katere koli od vaših uporabniških vsebin.

24 Popravki

24.1 Imamo pravico do popravljanja teh pogojev kadar koli, do spremembe, brisanja, prenehanja ali uvajanja pogojev glede katerega koli vidika storitev.

24.2 O vseh predlaganih spremembah teh pogojev vas bomo obvestili tako, da vam bomo poslali elektronsko sporočilo na primarni e-poštni naslov, s katerim ste se registrirali za svoj račun, ali z obveščanjem znotraj aplikacije.

24.3 Predlagana sprememba bo začela veljati dva (2) meseca od datuma obvestila o spremembi, razen če nam sporočite svoje nasprotovanje predlaganim spremembam pred začetkom učinkovanja teh sprememb. Spremembe pogojev, ki so v večjo korist za vas, bodo začele učinkovati takoj, če je tako navedeno v obvestilu o spremembi.

24.4 Zadnja različica pogojev je dostopna na našem spletnem mestu. Imate pravico kadar koli zahtevati, da vam zagotovimo kopijo teh pogojev.

25 Ločitev

25.1 Če pristojno sodišče ugotovi, da je kateri koli od teh pogojev neveljaven, nezakonit ali neizvršljiv, se takšen del loči od pogojev, ki še naprej ostajajo veljavni in izvršljivi v polnem obsegu, kot ga dovoljuje zakon.

26 Dodeljevanje

26.1 Imamo pravico do svobodnega dodeljevanja naših pravic in obveznosti v sklopu teh pogojev vsaki tretji osebi in vaše strinjanje s takšnimi dodelitvami je podano na podlagi teh pogojev.

26.2 Skladno s temi pogoji brez našega pisnega dovoljenja ne smete tretjim osebam dodeliti nobene od svojih pravic in obveznosti.

27 Spori

27.1 Vse pritožbe v zvezi s storitvami je treba nasloviti na nas na prvi stopnji, tako da stopite v stik z našo službo za stranke na naslovu podpora@sumup.si. Na vašo pritožbo bomo odgovorili pisno ali prek drugega trajnega medija v 15 (petnajstih) delovnih dneh po prejemu pritožbe. V izjemnih primerih vam lahko zaradi razlogov, ki niso pod našim nadzorom, pošljemo predhodni odgovor z navedbo razlogov za zamudo in roka, do katerega boste prejeli naš končni odgovor. V nobenem primeru rok za končni odgovor ne bo presegel 35 (petintrideset) delovnih dni po prejemu pritožbe. Reševanje pritožb je brezplačno. Če niste zadovoljni z našim končnim odgovorom ali če vam ne odgovorimo, imate vedno pravico, da se obrnete na Banko Litve skladno s spodnjim razdelkom 27.2 ali na pristojno sodišče skladno s spodnjim razdelkom 27.3.

27.2 Na Banko Litve se lahko obrnete z zahtevo, da zaščiti vaše pravice in zakonite interese, za katere menite, da so bili kršeni. Takšne pritožbe je mogoče poslati pisno ali prek elektronskih sredstev na naslednje naslove: (i) Totorių g. 4, LT-01121 Vilna, info@lb.lt, in/ali (ii) Žalgirio g. 90, Vilna, e-naslov: pt@lb.lt. Pritožbe morajo biti v litovskem ali angleškem jeziku.

27.3 Vsakršni spori, ki izhajajo iz teh pogojev ali so povezani z njimi, vključno z in neomejeno na, vse spore v zvezi z neveljavnim sklepanjem, obstojem, izničenjem, kršenjem, prekinitvijo ali veljavnostjo, se nazadnje naslovijo in rešujejo na sodiščih v Republiki Litvi, razen kjer to preprečuje zakonodaja EU. Preden gre spor na sodišče, se obe stranki trudita razrešiti spor po prijateljski poti.

28 Pravo

28.1 Te pogoje ureja in se razlagajo skladno z litovsko zakonodajo.

PETI DEL – Opredelitve in okrajšave

29      Opredelitve in okrajšave

29.1 Opredelitve in okrajšave, uporabljene v teh pogojih, imajo naslednje pomene:

Račun pomeni vaš uporabniški račun, ki je ustvarjen po registraciji in prijavi na naše storitve.

Aplikacija pomeni mobilno aplikacijo SumUp, ki omogoča uporabo storitev.

Delovni dan pomeni vsak dan od ponedeljka do petka, vendar ne vključuje državnih praznikov v Litvi.

Kartica pomeni predplačniško kartico, povezano z vašim računom SumUp, ki jo je izdala SumUp Payments Limited (lastniško povezana družba v Združenem kraljestvu, ki ima dovoljenje v Združenem kraljestvu kot ustanova za elektronski denar (FRN 900700)), skladno z licenco, ki jo ima pri MasterCard International Incorporated.

Imetnik kartice pomeni vašo stranko, ki kupuje blago ali storitev od vas in je pripravljena plačati s plačilno kartico.

Kartične sheme pomenijo skupno ime za organizacije za kreditne kartice, ki vključujejo, vendar niso omejene na kartice Visa, MasterCard in American Express.

Finančna reklamacija pomeni znesek transakcije, ki vam je lahko vrnjen na vaš račun, če je transakcija sporna, iz katerega koli razloga razveljavljena prek zadevne kartične sheme, našega obdelovalca, imetnika kartice ali katere koli druge finančne ustanove, če ni bila pooblaščena ali če imamo kakršen koli razlog, da verjamemo, da transakcija ni bila pooblaščena ali če je domnevno nezakonita, sumljiva ali krši te pogoje.

Elektronski denar pomeni denarno vrednost v vaši denarnici, ki smo vam jo izdali v zameno za prejem sredstev od vas v vašem imenu od tretjih oseb.

Pristojbine pomenijo vse pristojbine, ki vam jih bomo zaračunali za uporabo naših storitev in ki bodo odštete od katerih koli zneskov, ki vam jih dolgujemo, pred vsakim izplačilom. Veljavne pristojbine so na voljo na seznamu pristojbin.

Seznam pristojbin pomeni neločljivi del teh pogojev, ki vsebuje vse pristojbine in je na voljo na naši spletni strani.

Pravice IL pomenijo pravice iz naslova intelektualne lastnine, kot je opisano v razdelku 23.1 v teh pogojih.

Omrežna pravila pomenijo pravila, ki jih določajo organizacije za kreditne kartice, vključno s kartičnimi shemami.

Partner pomeni tretjo osebo, s katero imate ločen komercialni odnos, ki vam omogoča, da sprejmete plačila e-trgovine prek partnerske aplikacije.

Partnerska aplikacija pomeni aplikacijo tretje osebe, s katero lahko sprejmete plačila iz e-trgovine, ki bi jih obdelali skladno s temi pogoji, torej prek mobilne aplikacije ali spletne strani, ki vam je omogočena s strani partnerja v okviru ločenega komercialnega odnosa med vami in partnerjem.

Partnerska bremenitev pomeni bremenitev v imenu partnerja, ki vam jo, če je tako dogovorjeno med vami in partnerjem, lahko zaračunamo za zbiranje sredstev, ki jih dolgujete partnerju skladno z ločenim komercialnim dogovorom s partnerjem.

Izplačilo pomeni, da plačamo katere koli zneske, ki jih dolgujemo skladno s temi pogoji in na podlagi transakcij, ki jih obdelujemo.

Skladnost s PCI pomeni vašo dolžnost upoštevanja veljavnih določb Varnostnega standarda za podatke v kartični industriji (PCI-DSS) med časom veljavnosti teh pogojev.

Načrt pomeni načrt cen, ki ga lahko ponudimo za uporabo svojih storitev. Naši razpoložljivi načrti so objavljeni na naši spletni strani na naslovu https://help.sumup.com/hc/sl-sl.

Rezerva pomeni rezervo, ki smo jo zbrali od začasno zadržanih izplačil za vas za namene zagotavljanja izvedbe vaših plačilnih obveznosti skladno s temi pogoji.

Storitve pomenijo našo obdelavo plačil, odpiranje računa za elektronski denar, izdajo in amortizacijo elektronskega denarja, izvedbo plačilnih transakcij in drugih storitev, ki so vam na voljo skladno s temi pogoji.

SumUp (ali »mi«, »naše«, »nam«) pomeni SumUp EU Payments UAB, torej družbo z omejeno odgovornostjo registrirano v Litvi z matično številko 305074395 in s sedežem na naslovu Upės str. 23, 08128 Vilna, Litva, ki jo je odobrila Banka Litve kot ustanovo za elektronski denar (št. licence 56, izdana dne 27. avgusta 2019).

Terminal pomeni napravo za sprejemanje kartic, ki jo morate uporabiti (za prodajo, najem ali drugače), da lahko sprejmete kartična plačila od svojih strank, ki jih bomo obdelali.

Pogoji pomenijo zgoraj navedene pogoje in določila, ki urejajo uporabo naših storitev.

Ozemlja pomenijo vse države, ki jih podpiramo, seznam katerih je na voljo na naši spletni strani na naslovu sumup.si. Imeti morate ustrezno dovoljenje za poslovanje na enem ali več ozemljih, da boste lahko sprejeti kot naša stranka in uporabljali naše storitve.

Transakcija pomeni transakcijo prek plačilne kartice, ki jo izvede imetnik kartice z uporabo združljive mobilne naprave, naše aplikacije in terminala.

Uporabniška vsebina pomeni vsebino, ki jo ustvarite in nam jo posredujete kot del uporabe naših storitev.

Denarnica pomeni denarnico za elektronski denar, povezano z vašim računom in s kartico, če vam je ta izdana.

Vi (vaš) pomeni vas kot našo stranko, ki je sprejela te pogoje in uporablja storitve.